Predikanten

In deze zomervakantie zijn de volgende predikanten bereikbaar:
11 - 28 juli Magda Hazeleger
24 juli - 4 augustus Ineke Thurkow
4 augustus - 11 augustus Alja Streutker, Ineke Thurkow
11 augustus - 25 augustus Alja Streutker, Magda Hazeleger, Joanne Greving, Patrick de Vries

Aan de protestantse gemeente Beilen-Hijken-Hooghalen zijn vier predikanten verbonden, die hun predikantschap op hun eigen manier invullen. Elk van de predikanten is verantwoordelijk voor een specifieke wijk. Daarnaast zijn zij betrokken bij de verschillende taakgroepen. Hieronder vind u de gegevens en enige informatie.

Contact

Bezoekadres

Witte Valkenstraat 4
9411 LG Beilen

Postadres

Postbus 155
9410 AD Beilen

Contactformulier

Agenda