Wijziging organisatie structuur wijkgemeente Beilen

Op 23 mei is er een gemeenteavond geweest waar de de kerkenraad uitleg heeft gegeven over de wijziging van de oranisatie structuur in de wijgemeente Beilen. Er is toen een powerpoint presentie getoond. U kunt de presentaties hier bekijken.
Structuur 23mei 2018

 Het volgende is gepresenteerd:
1

 • Opdracht kerkenraad eind 2016 : Onderzoek functioneren en samenwerking binnen de bestuurlijke structuur van onze wijkgemeente en doe suggesties voor verbetering.
 • Waarom? Geen grote problemen, maar er zijn zaken die beter en efficiënter kunnen.
 • Werkgroep : vertegenwoordiging uit alle taakgroepen en externe adviseur.
 • Conclussies van de inventarisatie:
  - Communicatie wijkkerkenraad - taakgroepen is te mager.
  - Van communicatie taakgroepen onderling is nauwelijks sprake.
  - Bij een aantal functies te hoge (vergader) belasting.
  - Grootte wijkkerkenraad geeft onvoldoende ruimte voor goede gedachtewisseling.
  - De kerkenraadsagenda wordt vooral bepaald door organisatorische zaken. Er is nog geen goede vorm gevonden voor het bespreken van geloofsvragen.
  - Door de wijkkerkenraad niet of nauwelijks gestuurd op beleidsplan.
 • Voorstel
  - in principe akkoord maar moet nader uitgewerkt worden !

2. kerkenraad

slide1

 3.

 •  Inzet gemeenteleden
  Inventarisatie taken van de huidige kerkenraadsleden die overgenomen
  kunnen worden door gemeenteleden:
  - Kerkdiensten (1 ambtsdrager vereist)
  - Avondmaal (1 diaken vereist)
  - Collecteren
  - Afkondigingen
  - Rouwdiensten
  - Trouwdiensten (1 ambtsdrager vereist)
  - Bezoekwerk
  - Wijkcoördinatie
  - Jaargesprekken met predikanten (minimaal 1 ambtsdrager gewenst)
  - Aanwezigheid bij diensten in de Altingerhof?

4.

 Waar staan we nu?

 • De taakinvulling + aantal ouderlingen wordt op dit moment bekeken in Tg Pastoraat
 • Wanneer advies van de Tg Pastoraat binnen is wordt verder gewerkt aan besluitvorming.
 • Daarin worden meegenomen de reacties uit de Taakgroepen, Gemeenteavond en discussie in Kerkenraad.
 • Besluit zal gepubliceerd worden en toegelicht in de (zeer waarschijnlijk) volgende Gemeenteavond.
 • Als besluit genomen wordt zal invoering waarschijnlijk 2019 plaatsvinden.

Contact

Bezoekadres

Witte Valkenstraat 4
9411 LG Beilen

Postadres

Postbus 155
9410 AD Beilen

Contactformulier

Agenda