College van kerkrentmeesters Hijken Hooghalen

Het College van Kerkrentmeesters houdt zich bezig met de financiën van de kerk en met het beheer van de gebouwen. De kerkrentmeesters uit Hijken-Hooghalen en uit Beilen vormen gezamenlijk het College van Kerkrentmeesters.


De kerkrentmeester moet ervoor zorgen dat ze met de beschikbare middelen de kerkelijke gemeente kan laten functioneren zoals dat gewenst wordt. Hierbij worden begrotingen gemaakt, rekeningen bijgehouden en tussentijds gecontroleerd of de verschillende groepen nog binnen de begroting zitten.

Het college van kerkrentmeesters blijft dan ook op uw financiële steun rekenen om samen gemeente te kunnen blijven voor nu en in de toekomst.

Contact

Bezoekadres

Witte Valkenstraat 4
9411 LG Beilen

Postadres

Postbus 155
9410 AD Beilen

Contactformulier

Agenda