Kerkenraad wijkgemeente Hijken Hooghalen

Sinds 1 januari van 2011 zijn we gefuseerd tot Protestantse Gemeente Beilen-Hijken-Hooghalen. Wij gaan samen, doch grotendeels zelfstandig verder als wijkgemeente Hijken-Hooghalen. De kerkenraad zet zich in om voor u en samen met u onze gemeente bloeiende te houden. We vertrouwen erop dat u de kerkenraad op de hoogte houdt van belangrijke zaken. Alleen samen met u kan de kerkenraad goed functioneren.

 VERGADERSTRUCTUUR

De kerkenraad vergadert op de 4e woensdagavond van de maand, uitgezonderd de maand juli en augustus. Het moderamen (dagelijks bestuur), vergadert op de 3e woensdagavond van de maand, uitgezonderd de maand juli en augustus. Dan wordt de kerkenraadsvergadering voorbereid en de agenda vastgesteld. Zorg dat u eventuele brieven of vragen aan de kerkenraad drie dagen voor dat moment hebt ingediend bij de scriba.

Contact

Bezoekadres

Witte Valkenstraat 4
9411 LG Beilen

Postadres

Postbus 155
9410 AD Beilen

Contactformulier

Agenda