Kerkenraad algemeen

Minimaal tweemaal per jaar komt de Algemene Kerkenraad van de PG Beilen-Hijken-Hooghalen bij elkaar om o.a. de begrotingen/jaarrekeningen en andere verantwoordingen van de PG Beilen-Hijken-Hooghalen samen te voegen en goed te keuren. De Algemene Kerkenraad bestaat uit het moderamen van beide Wijkgemeentes en alle predikanten. Hoewel iedere wijkgemeente verantwoordelijk is voor haar eigen (financiële) reilen en zeilen zal daarin ook samenwerking zijn.


Het beleidsplan 2015 t/m 2018 kunt u bekijken en downloaden. Klik hier >>

Contact

Bezoekadres

Witte Valkenstraat 4
9411 LG Beilen

Postadres

Postbus 155
9410 AD Beilen

Contactformulier

Agenda