Kerkenraad wijkgemeente Beilen

Taakgroepen (wijkgemeente Beilen)
Alle activiteiten die in onze gemeente plaatsvinden door een verscheidenheid aan raden, commissies, werkgroepen enz. zijn over zes taakgroepen verdeeld. In een taakgroep hebben zitting predikanten, ambtsdragers en veel gemeenteleden.

Gemeenteleden

In een levende en vitale gemeente worden alle gemeenteleden aangesproken op hun verantwoordelijkheid in een kerkelijke gemeenschap. In de hieronder beschreven werkwijze komt die verantwoordelijkheid tot uitdrukking doordat gemeenteleden meedenken en werken bij het maken van beleid en de concrete uitvoering daarvan. De mondige gemeente wordt daarmee zichtbaar.

Werkwijze (wijkgemeente Beilen)

In de kerkenraad zitten alle predikanten en ambtsdragers. Zij vertegenwoordigen de taakgroepen waarin in overleg beleids- en werkplannen worden gemaakt. Aan de hand van wensen en ideeën voor uiteenlopende activiteiten, die in de gemeente leven, ontstaan deze plannen, die voorzien van kostenbegrotingen, per taakgroep voor goedkeuring aan de kerkenraad worden aangeboden. Hierna wordt een totaal beleidsplan gemaakt voor de gemeente, die tenslotte wordt gevraagd hiermee in te stemmen. De taakgroepen, en daarbinnen de afzonderlijke werksoorten, kunnen vervolgens zelfstandig de activiteiten uitvoeren. Zij zullen daarbij gestimuleerd worden door de kerkenraad, die ook de samenhangende activiteiten tussen verschillende taakgroepen zal coördineren. De taakgroepen rapporteren aan kerkenraad en gemeente de resultaten en voortgang van de activiteiten.

 

Contact

Bezoekadres

Witte Valkenstraat 4
9411 LG Beilen

Postadres

Postbus 155
9410 AD Beilen

Contactformulier

Agenda