Kerkenraad algemeen

Minimaal tweemaal per jaar komt de Algemene Kerkenraad van de PG Beilen-Hijken-Hooghalen bij elkaar om o.a. de begrotingen/jaarrekeningen en andere verantwoordingen van de PG Beilen-Hijken-Hooghalen samen te voegen en goed te keuren. De Algemene Kerkenraad bestaat uit het moderamen van beide Wijkgemeentes en alle predikanten. Hoewel iedere wijkgemeente verantwoordelijk is voor haar eigen (financiële) reilen en zeilen zal daarin ook samenwerking zijn.

Kerkenraad wijkgemeente Hijken Hooghalen

Sinds 1 januari van 2011 zijn we gefuseerd tot Protestantse Gemeente Beilen-Hijken-Hooghalen. Wij gaan samen, doch grotendeels zelfstandig verder als wijkgemeente Hijken-Hooghalen. De kerkenraad zet zich in om voor u en samen met u onze gemeente bloeiende te houden. We vertrouwen erop dat u de kerkenraad op de hoogte houdt van belangrijke zaken. Alleen samen met u kan de kerkenraad goed functioneren.

Kerkenraad wijkgemeente Beilen

Taakgroepen (wijkgemeente Beilen)
Alle activiteiten die in onze gemeente plaatsvinden door een verscheidenheid aan raden, commissies, werkgroepen enz. zijn over zes taakgroepen verdeeld. In een taakgroep hebben zitting predikanten, ambtsdragers en veel gemeenteleden.

Contact

Bezoekadres

Witte Valkenstraat 4
9411 LG Beilen

Postadres

Postbus 155
9410 AD Beilen

Contactformulier

Agenda