Week van gebed

#blijfinmijnliefde.

Dat is de oproep die in 2021 centraal staat tijdens de Week van Gebed voor eenheid van christenen. Het is een oproep van Jezus Christus zelf uit het evangelie volgens Johannes. Zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap in Grandchamp (Zwitserland) wijzen op de verbondenheid met Christus als bron van de vrucht van eenheid. Deze gemeenschap, die het materiaal van de gebedsweek dit jaar voorbereidde, wijdt zichzelf al sinds haar ontstaan aan eenheid en gebed.
De gebedsweek staat gepland van 17 t/m 24 januari en wordt georganiseerd door Missie Nederland en de Raad van Kerken.
Het thema #blijfinmijnliefde verwijst naar een uitspraak van Jezus Christus uit Johannes 15. Hij zegt daar tegen zijn discipelen: ‘Blijf in mijn Liefde en je zult veel vrucht dragen.’ Hij blijft in de Liefde van de Vader en wil niets liever dan die met ons delen.


Tijdens de Week van Gebed voor eenheid bidden wereldwijd miljoenen christenen mee zo ook de gezamenlijke kerken van Beilen. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.
Dit jaar gaat het anders dan andere jaren. Vanwege alle coronamaatregelen hebben we als plaatselijke organisatie besloten om
dit jaar niet bij elkaar te komen om te bidden en dat is best wel een verdrietig besluit. De gezamenlijke kerken van Beilen hebben nu besloten om aandacht aan het thema te besteden in de zondagse erediensten. Voor de PKN zal ds. Patrick de Vries in de dienst van 17 januari beginnen met het thema en ds. Magda Hazenleger sluit de week af op zondag 24 januari.


Maar gelukkig………. ook thuis kan er gebeden worden.
- zoek iemand met wie je samen kunt bidden thuis of via internet of maak samen een gebedswandeling.
- bedenk een aantal punten om voor te bidden, bv eenheid van christenen en kerken, wijsheid voor regering en hen die verantwoordelijkheid dragen, vervolgde christenen, gezondheidszorg, ouderen en jeugd, Israël, persoonlijke noden enz.


- zet elke dag tijd apart om voor deze punten te bidden.
- lees Johannes 15, of iedere dag een stukje en denk er eens over na! zomaar wat ideeën, ieder kan het invullen naar eigen mogelijkheden,
wees daarin ook creatief! Ga voor meer info naar: www.weekvangebed.nl


waar de wereld zegt: hou afstand
zegt God: kom dichtbij bij Mij en blijf in Mijn Liefde!


Anna Moerman Szabo
Dijanne Zijnge

Contact

Bezoekadres

Witte Valkenstraat 4
9411 LG Beilen

Postadres

Postbus 155
9410 AD Beilen

Contactformulier

Agenda