Taakgroep Vorming & Toerusting

De taakgroep Vorming & Toerusting is verantwoordelijk voor het uitvoeren of doen uitvoeren van activiteiten betreffende:

• gemeenteopbouw en –toerusting (gemeenteavonden en gespreksgroepen)
• gemeentegroeigroepen
• organisatie startzondag

Gemeente Groei Groepen (2016-2017)

Leven met de Psalmen
Iedere 14 dagen komen er op verschillende dagdelen groepen bij elkaar in huiskamers. Naast het zich bezig houden met wat de Bijbel ons te zeggen heeft, delen we ook mooie en minder fijne omstandigheden met elkaar, wordt er mee geleefd met de ander en proberen we iets te betekenen voor onze naaste.

Ontmoeting & Inspiratie

Het programma "Ontmoeting & Inspiratie" 2017-2018 is uit. "Ontmoeting & Inspiratie" is de nieuwe naam van de werkgroep GemeeteOpbouw. In het nieuwe programma leest u er meer over.

U kunt het hier in zien.
Direct aanmelden kunt u hier.

Laatste nieuws

Contact

Bezoekadres

Witte Valkenstraat 4
9411 LG Beilen

Postadres

Postbus 155
9410 AD Beilen

Contactformulier

Agenda