Taakgroep Vorming & Toerusting

De taakgroep Vorming & Toerusting is verantwoordelijk voor het uitvoeren of doen uitvoeren van activiteiten betreffende:

• gemeenteopbouw en –toerusting (gemeenteavonden,  gespreksgroepen)
• werkgroep Ontmoeting & Inspiratie
• gemeentegroeigroepen
• organisatie startzondag

Gemeente Groei Groepen (2016-2017)

Leven met de Psalmen
Iedere 14 dagen komen er op verschillende dagdelen groepen bij elkaar in huiskamers. Naast het zich bezig houden met wat de Bijbel ons te zeggen heeft, delen we ook mooie en minder fijne omstandigheden met elkaar, wordt er mee geleefd met de ander en proberen we iets te betekenen voor onze naaste.

Contact

Bezoekadres

Witte Valkenstraat 4
9411 LG Beilen

Postadres

Postbus 155
9410 AD Beilen

Contactformulier

Agenda