Taakgroep Vorming & Toerusting

De taakgroep Vorming & Toerusting is verantwoordelijk voor het uitvoeren of doen uitvoeren van activiteiten betreffende:

• gemeenteopbouw en –toerusting (gemeenteavonden,  gespreksgroepen)
• werkgroep Ontmoeting & Inspiratie
• gemeentegroeigroepen
• organisatie startzondag

Gemeente Groei Groepen seizoen 2019/2020

'Dit is Mijn Lichaam'
Is de titel van het boekje waar de Gemeente Groei Groepen het seizoen 2019/2020 mee aan de slag gaan.

Startdatum
Gezamenlijk op dinsdag 17 september 2019 in het Wilhelmina Zalen Centrum. Daarna op verschillende dagdelen overdag of ‘s avonds
Locatie
Bij deelnemers thuis
Informatie/opgave
Dijanne Zijnge (T: 541110 of dzijnge@yahoo.com)
Sandra Mellema (T: 540462 of mellema@astron.nl )

Contact

Bezoekadres

Witte Valkenstraat 4
9411 LG Beilen

Postadres

Postbus 155
9410 AD Beilen

Contactformulier

Agenda