Taakgroep pastoraat

De Wijkgemeente Beilen is verdeeld in drie geografische wijken. In iedere wijk is één predikant pastoraal werkzaam. Deze werkt samen met een pastoraal team, samengesteld uit een wijkcoördinator, een wijkouderling en wijkbezoekers. Onderstaand vindt u een overzicht van de taakgroepleden. Achter in het boekje vindt u een gedetailleerd overzicht van de wijkindeling en samenstelling van de sectieteams.

Agenda