Wijkkerkenraad Hijken Hooghalen

De kerkenraad zet zich in om voor u en samen met u onze gemeente bloeiende te houden. We vertrouwen erop dat u de kerkenraad op de hoogte houdt van belangrijke zaken. Alleen samen met u kan de kerkenraad goed functioneren.

Wijkkerkenraad Beilen

Kleine en grote kerkenraad wijkgemeente Beilen
Vanaf 2011 werkt de wijkgemeente Beilen van de PG Beilen-Hijken-Hooghalen met een kleine en een grote kerkenraad. Om de maand vergadert de grote kerkenraad, deze bestaat uit alle ambtsdragers (ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters, diakenen en predikanten). De tussenliggende maand vergadert de kleine kerkenraad.

Agenda