Liturgisch bloemschikken

Wie zijn we
De werkgroep liturgisch bloemschikken bestaat momenteel uit 6 vrijwilligers. Wij komen bij elkaar om de schikkingen voor advent/Kerst, 40 dagentijd, Pasen en Pinksteren voor te bereiden. Na afloop van deze diensten evalueren we de schikkingen

 

Wat doen we
Wij verzorgen symbolische schikkingen in beide kerken. Aan de hand van een schriftlezing, thema of kerkelijk feest zoeken wij naar symbolen, kleuren, vormen en schiktechniek die daarbij passen om de lezingen of het thema uit te beelden en zo extra kracht te geven.

Waar
De schikkingen staan zowel in de Pauluskerk als in de Stefanuskerk, indien van toepassing, bij of op het liturgisch centrum Wanneer 40 dagentijd en Pasen, Bid- en dankdag, Hemelvaart, Pinksteren, Laatste zondag kerkelijk jaar Advent en Kerst, Incidenteel wanneer we gevraagd worden zoals b.v. Israëlzondag, startdienst.

Waarmee
Onze inspiratie/ ideeën worden ons voor advent en 40 dagen tijd aangereikt door de PKN. Deze geven twee keer per jaar een brochure uit met voorbeelden van schikkingen die betrekking hebben op de lezingen van het oecumenisch leesrooster. Ook vinden wij inspiratie in de boeken van Tini Brugge o.a. Bloemen geschikt tot gebed en Bloemen geven zin

Contact

Bezoekadres

Witte Valkenstraat 4
9411 LG Beilen

Postadres

Postbus 155
9410 AD Beilen

Contactformulier

Agenda