Eredienst taakgroep

Taakgroep Eredienst
De taakgroep Eredienst bestaat uit leden van diverse werkgroepen en een predikant. Een van de leden is ook lid van dealgemene kerkenraad. De leden van de taakgroep komen vijf keer per jaar bij elkaar om alle aspecten rondom onze erediensten te bespreken en op elkaar af te stemmen.

De taakgroep werkt binnen een mandaat van de kerkenraad. Daarnaast adviseert ze over allerlei zaken aangaande de eredienst.De werkgroepen zijn actief in allerlei taken die bij de eredienst van belang zijn.

De volgende werkgroepen zijn vertegenwoordigd:
• Beam team
• Beilen Zingt
• Cantorij
• Gastvrije gemeente
• Kerk en Israël
• Kindernevendienst
• Kosters
• Liturgisch bloemschikken
• Oppasdienst
• Organisten
• Preekvoorziening
• Regenboogdiensten
• Tienernevendienst

De taakgroep Eredienst is te bereiken via: eredienst@pgbeilen.nl

Contact

Bezoekadres

Witte Valkenstraat 4
9411 LG Beilen

Postadres

Postbus 155
9410 AD Beilen

Contactformulier

Agenda