Preekvoorziening

Wie zijn we
Er is een preekvoorziener die voor de beide kerken in Beilen het preekrooster samenstelt en er is een preekvoorziener voor de wijkgemeente Hijken-Hooghalen.

 

Wat doen we
Het concept preekrooster wordt naar de plaatselijke predikanten ter invulling toegestuurd, hierbij dient er rekening worden gehouden met gemaakte afspraken betreffende aantal diensten, vakantiezondagen en studiedagen Nadat de predikanten het voorlopig rooster hebben ingevuld wordt het compleet ingevuld met de overige diensten zoals Vespers, Zangdiensten, Jeugddiensten, Heilig Avondmaalsvieringen, de doopzondagen etc. Hierna vindt overleg plaats met de predikanten en preekvoorzieners uit Beilen en Hijken-Hooghalen. Vervolgens kunnen de preekvoorzieners aan de gang met de vacante zondagen en kunnen gastpredikanten worden gevraagd. Dit is elk jaar weer een hele uitdaging om de diverse vacante zondagen met een voorganger gevuld te krijgen. We proberen een voorganger te vinden die mag voorgaan in de PKN gemeenten. Door een groeiend aantal vacante gemeenten en een afnemend aantal predikanten is het niet makkelijk om gastpredikanten te vinden. Gelukkig zijn er nogal wat emeriti die wel eens willen voorgaan. Wij maken als preekvoorzieners daar ook dankbaar gebruik van. Soms krijgen we tips om bepaalde predikanten te vragen voor een preekbeurt hier ter plaatse, daar zijn we heel blij mee, maar het lukt niet altijd om voor een bepaalde zondag een door een gemeentelid aangedragen predikant vast te leggen. Soms moet er geschoven worden met data.

Wanneer
Het rooster voor het komende kalenderjaar wordt in januari/februari in grote lijnen opgesteld. Het definitieve rooster wordt in de herfst, voor het komende kalender jaar, definitief vastgesteld door de kerkenraad. Na goedkeuring zorgen wij ervoor dat diverse commissies het preekrooster ontvangen. Verder wordt het rooster, indien nodig, in het lopende jaar aangepast en bijgesteld. Ook de plaatselijke en regionale( kerkelijke) pers wordt van het preekrooster voorzien en tijdig van eventuele wijzigingen op de hoogte gesteld.

Contact

Bezoekadres

Witte Valkenstraat 4
9411 LG Beilen

Postadres

Postbus 155
9410 AD Beilen

Contactformulier

Agenda