Kosters

Wie zijn we
De kostersgroep bestaat twee uit kosters beheerders en zes vrijwilligers.De kosters beheerders zijn naast hun taak als koster van de kerk beheerder van een zalen centrum. De zes vrijwilligers zijn alleen koster in het kerkgebouw volgens een afgesproken rooster.

 

Wat doen we
Bij alle diensten in het kerkgebouw, zowel op zondag als door de week voor rouw- en trouwdiensten is er een koster aanwezig. Hij zorgt er onder anderen voor dat de deuren op tijd open staan, het licht brand en de verwarming aanstaat, het liturgisch centrum in orde is, denk aan de paaskaars en het water voor de dominee en de microfoons het doen. Na de dienst zorgt hij dat alles weer opgeruimd wordt en sluit het gebouw weer af.

Waar worden de diensten gehouden
Er zijn twee kerkgebouwen in Beilen, de Stefanuskerk aan de Prins Bernhardstraat en de Pauluskerk aan de Witte Valkenstraat te Beilen.

Wanneer is er een dienst
Elke zondagmorgen is er dienst in één van de kerken, soms zijn er in beide kerken een dienst en s'avonds is er afwisselend een dienst in één van de kerken. Zie hiervoor de aankondigingen.

Waarmee kunnen wij de gemeente ondersteunen
Alle kosters zijn B.H.V. opgeleid. Bij calamiteiten tijdens de dienst is de dienstdoende koster inzetbaar. Kennis en vaardigheden worden door opleiding, oefening en/of andere activiteiten op peil gehouden.

Contact

Bezoekadres

Witte Valkenstraat 4
9411 LG Beilen

Postadres

Postbus 155
9410 AD Beilen

Contactformulier

Agenda