Kindernevendienst

Wie zijn we:
De kindernevendienst bestaat uit dertien vrijwilligers die elke zondag, volgens een rooster, kindernevendienst geven aan de kinderen van 4 jaar tot 12 jaar.

 

Wat doen we:
Elke zondag gaan we met de kinderen voor de schriftlezingen de kerk uit. Twee kinderen die kind van de zondag zijn, mogen de lantaarn aansteken, en daarna lopen ze een ronde door de kerk om de andere kinderen mee te nemen. We zingen dan samen met elkaar ”We gaan voor even uit elkaar”. We gaan in drie groepen uiteen, daar lezen we samen het Bijbelverhaal, en maken dan een kleurplaat, een knutselwerkje of doen een leuk spel met elkaar. Als de preek is afgelopen komen we weer terug in de kerk.

Waar is de nevendienst:
De kindernevendienst wordt gehouden in het zalencentrum Het Valkenhof of in de bij ruimtes van de Stefanuskerk.

Wanneer is er nevendienst:
Elke zondag en op de kerkelijke feestdagen is er kindernevendienst in de Pauluskerk. Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, 1e Paas- en 1e Kerstdag is er ook kindernevendienst in de Stefanuskerk. Tijdens de zomervakantie is er gedurende zes weken kindernevendienst in de Stefanskerk.

Waarmee:
De kindernevendienst maakt gebruik van het blad “Kind op Zondag” en volgt hiermee het oecumenisch leesrooster.

Contact

Bezoekadres

Witte Valkenstraat 4
9411 LG Beilen

Postadres

Postbus 155
9410 AD Beilen

Contactformulier

Agenda