Oecumene en Kerkmuziek

Een aantal leden uit verschillende Beiler kerken met hart voor oecumene en kerkmuziek zijn met elkaar in gesprek, met als doel om meer gestructureerd en breder in te zetten op gezamenlijke vieringen. Dit biedt kansen voor toenadering tussen onze kerken en is een signaal naar Beilen en omgeving dat wij er voor elkaar toe doen.

Naast de bestaande gezamenlijke vieringen (“tentdienst”, Kerstzangdienst en vieringen in de Week van gebed) zijn er andere mogelijkheden die voor onze kerken waardevol kunnen zijn. Gedacht wordt aan vieringen in de Advent- en 40-Dagentijd, gebedsvieringen in de stijl van Taizé en vespers. De plannen zijn besproken, en iedereen die van zingen houdt kan meedoen met repetities die voorafgaand aan de vieringen gepland worden. In “Op Weg” en op de website zal e.e.a. nader aangekondigd en toegelicht worden.

 Hermien v.d. Hoek  ht.vanderhoek@gmail.com  0593 525948
 Dina Zomer  dinazomer@home.nl     0593 525018
 Henk Timmerman  timmerman.h@kpnmail.nl  0593 525879

Kijk ook op: 25 jaar cantorij en mijn mooiste lied.

Contact

Bezoekadres

Witte Valkenstraat 4
9411 LG Beilen

Postadres

Postbus 155
9410 AD Beilen

Contactformulier

Agenda