Beilen Zingt

Wie zijn we
De voorbereidingsgroep Beilen Zingt bestaat uit vier enthousiaste vrijwilligers uit de wijkgemeente Beilen

 

Wat doen we
In deze zangdiensten wordt de samenzang begeleid door regionale bekende organisten, terwijl er tevens medewerking is van een koor of zanggroep. De dienstdoende voorganger houdt een korte meditatie, maar de samenzang blijft het belangrijkste.

Waar
De laatste jaren worden deze diensten die sinds januari 1999 op het rooster staan, gehouden in de Stefanuskerk aan de Torenlaan in Beilen.

Wanneer
6 Keer per jaar worden er zangdiensten in de PG Beilen/Hijken/Hooghalen gehouden. Deze diensten worden gekenmerkt door een grote belangstelling. De aanvangstijd is telkens om 19.00 uur, maar vooraf is vanaf 18.45 uur al koor en samenzang.

Waarmee
De te zingen liederen worden gekozen door de leden van de werkgroep en komen uit diverse bundels. Uiteraard proberen wij aan te sluiten bij het thema van de dienst, belangrijk daarbij is dat de melodie bekend moet zijn, zodat er uit volle borst kan worden gezongen. In de plaatselijke en regionale pers wordt melding gemaakt van deze diensten, zodat er ook veel bezoekers van buiten komen.

Contact

Bezoekadres

Witte Valkenstraat 4
9411 LG Beilen

Postadres

Postbus 155
9410 AD Beilen

Contactformulier

Agenda