Eredienst taakgroep

Taakgroep Eredienst
De taakgroep Eredienst bestaat uit leden van diverse werkgroepen en een predikant. Een van de leden is ook lid van dealgemene kerkenraad. De leden van de taakgroep komen vijf keer per jaar bij elkaar om alle aspecten rondom onze erediensten te bespreken en op elkaar af te stemmen.

Oecumene en Kerkmuziek

Een aantal leden uit verschillende Beiler kerken met hart voor oecumene en kerkmuziek zijn met elkaar in gesprek, met als doel om meer gestructureerd en breder in te zetten op gezamenlijke vieringen. Dit biedt kansen voor toenadering tussen onze kerken en is een signaal naar Beilen en omgeving dat wij er voor elkaar toe doen.

Beamteam

Wie zijn we
Het beamteam bestaat uit: een team van 4 presentatiemakers en een team van 7 pc-bedieners

Beilen Zingt

Wie zijn we
De voorbereidingsgroep Beilen Zingt bestaat uit vier enthousiaste vrijwilligers uit de wijkgemeente Beilen

Coördinatie bloemengroet

Wekelijks wordt vanuit de zondagse eredienst een bloemengroet bij een gemeentelid bezorgd. Zo willen we onze betrokkenheid laten voelen bij: ziekte- eenzaamheid- verdrietige periode of gewoon als dank. Na de dienst brengt een van onze wijkbezoekers/sters of een  ”gewoon” gemeentelid de bloemen bij het desbetreffende gemeentelid/leden.

Gastvrije gemeente

Wie zijn we
Een drietal vrijwilligers stellen de contactbrief elke week bij toerbeurt samen. Een groep vrijwilligers deelt de contactbrief uit aan de kerkgangers op zondag.

werkgroep jodendom en christendom

De Israëlzondag, 1e zondag van oktober, wordt voorbereid door deze werkgroep. Daarnaast worden er suggesties gedaan om aandacht te besteden aan de verhouding jodendom en christendom.

Kindernevendienst

Wie zijn we:
De kindernevendienst bestaat uit dertien vrijwilligers die elke zondag, volgens een rooster, kindernevendienst geven aan de kinderen van 4 jaar tot 12 jaar.

Kosters

Wie zijn we
De kostersgroep bestaat twee uit kosters beheerders en zes vrijwilligers.De kosters beheerders zijn naast hun taak als koster van de kerk beheerder van een zalen centrum. De zes vrijwilligers zijn alleen koster in het kerkgebouw volgens een afgesproken rooster.

Liturgisch bloemschikken

Wie zijn we
De werkgroep liturgisch bloemschikken bestaat momenteel uit 6 vrijwilligers. Wij komen bij elkaar om de schikkingen voor advent/Kerst, 40 dagentijd, Pasen en Pinksteren voor te bereiden. Na afloop van deze diensten evalueren we de schikkingen

Oppasdienst

Wie zijn we
De oppasdienst bestaat uit een aantal volwassenen en tienermeiden die volgens een rooster elke zondag op de allerkleinsten, van 0 tot 4 jaar, passen.

Organisten

Wie zijn we
Binnen de wijkgemeente Beilen is er een vaste groep organisten, een groep mensen die van muziek houden . Orgelspelen is onze hobby.

Preekvoorziening

Wie zijn we
Er is een preekvoorziener die voor de beide kerken in Beilen het preekrooster samenstelt en er is een preekvoorziener voor de wijkgemeente Hijken-Hooghalen.

Regenboog diensten

Wie zijn we
De regenboogdienstcommissie bestaat uit tien enthousiaste mensen die samen met een aantal gemeenteleden en een predikant eens per maand een dienst voorbereiden. Wanneer u zelf een keer mee wilt denken voor een dienst is dat altijd mogelijk, stuur dan een mailtje naar regenboogdienst@pgbeilen.nl, of stuur een berichtje op facebook!

Contact

Bezoekadres

Witte Valkenstraat 4
9411 LG Beilen

Postadres

Postbus 155
9410 AD Beilen

Contactformulier

Agenda