Taakgroep Diaconaat Missionaat

Diaconaat is één van de kerntaken van de kerk, namelijk het hulp bieden aan allen die dit nodig hebben. Missionaat gaat over het verspreiden van het woord van God over de kerkmuren heen. Diaconaat en missionaat komen samen in de taakgroep diaconaat-missionaat. Deze taakgroep is samengesteld uit 10 diakenen die als individueel ambtsdrager een rol vervullen in de eredienst.

Missionaat buitenland (ZWO)

ZWO staat ook voor: Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.
Taak van de werkgroep Voortdurend aandacht vragen voor onrecht en armoede in de wereld, de oorzaken en gevolgen ervan, en onze verantwoordelijkheid hierin. Daarbij hoort het stimuleren van sociale rechtvaardigheid en eerlijke verdeling van natuurlijke en economische bronnen.

Werkgroep Groenekerk

Programma Groene Kerk
Duurzaamheidsplan renovatie van Valkenhof/ Pauluskerk
1. Studie coöperatie duurzame energie in samenwerking met CSG Beilen
2. Groene Tips in Op Weg
3. Nieuwsbrief GROENE KERK
4. V&T "Zorg voor ons gemeenschappelijke huis"
5. Biddag voor Gewas en Arbeid,
ZWO-dienst kerkelijk en privé kapitaal

Actie zonnepanelen, duurzame getallen

De zonnepanelen liggen op het dak van Het Valkenhof. Het is een resultaat van onze kerkelijke gemeenschap, die duurzaamheid inhoud wil geven. Zuinig zijn op een wereld die we slechts te leen hebben.

Contact

Bezoekadres

Witte Valkenstraat 4
9411 LG Beilen

Postadres

Postbus 155
9410 AD Beilen

Contactformulier

Agenda