't Scheepje

’t Scheepje is de Bijbelclub (zo’n 30 jaar geleden opgezet door ds. Westra als catechesegroep) voor mensen met een verstandelijke beperking. De interkerkelijke werkgroep komt elke 14 dagen bij elkaar in Het Valkenhof en vaart onder de vlag van Philadelphia, de meeste deelnemers komen van de Witte Valken of wonen nog thuis, in de omgeving van Beilen. ’t Scheepje valt onder de Commissie bijzondere morgendiensten. Tien kerken uit de omgeving van Beilen organiseren om beurten in hun eigen plaats een morgendienst speciaal voor de doelgroep (een aangepaste dienst) en ook ’t Scheepje werkt hier vaak aan mee. Onze gemeente levert een afvaardiging voor het organiseren van zo’n dienst samen met de contactpersonen, in januari is er meestal een aangepaste dienst in Beilen, beurtelings in de kerken.

 

Agenda