Restauratie Stefanuskerk

Planning
Inmiddels zijn de werkzaamheden aan de buitenzijde afgerond. De steigers zijn de eerste week van februari verwijderd. De Stefanuskerk is weer in z’n volle glorie zichtbaar geworden. De vernieuwde wijzerplaten en met name de zichtbaarheid met de LED-verlichting op de wijzerplaat is de kroon op het restauratiewerk geworden.


We hebben de ingebruikname van de kerk voor de eredienst voorlopig moeten uitstellen tot 1 juli 2018. De vergunningprocedure voor het verwijderen van de banken kost erg veel tijd bij de gemeente Midden-Drenthe. Dit tot onze grote teleurstelling. Monumentenzorg en de monumentencommissie van Welstand moeten hierover adviseren. Deze adviesorganen voelen echter weinig druk. Op het moment dat de kerkbanken eruit mogen, zijn de volgende acties:
· uitvoeren archeologisch onderzoek
· storten nieuwe betonvloer met vloerverwarming
· aanbrengen nieuwe plavuizenvloer

Orgel MG 6316
De werkzaamheden liggen op schema. Echter zullen we eerst de nieuwe vloer moeten hebben gelegd voordat het orgel terug kan worden geplaatst. Vooralsnog is op basis van de hiervoor gegeven informatie nog niet te bepalen wanneer het orgel kan worden herplaatst.

Gebruiksovereenkomst
Tussen kerk en Stichting Stefanuskerk Beilen (SSB) zijn duidelijke financiële afspraken gemaakt. De rechten en plichten zijn vast-gelegd in een zogenaamde Gebruiksovereenkomst. Deze overeenkomst is ondertekend door de voorzitters van de kerkenraad, het College van Kerkrentmeesters en SSB.

Duurzaamheid
Alhoewel het niet zo makkelijk is duurzame maatregelen toe te passen in een monument, hebben we toch twee kunnen uitvoeren:
1. de verlichting van de wijzerplaat is nu uitgevoerd in LED
2. de glas-in-lood ramen worden voorzien van voorzetramen.
Voor de laatste moet weer apart een vergunning worden aangevraagd. De voorzetramen worden aan de buitenzijde geplaatst in een speciale constructie. Naast energiebesparend is dit ook een maatregel ter bescherming van het glas-in-lood. Ook voor deze vergunningaanvraag geldt dat er eerst uitvoerig advies moet worden ingewonnen. Zal nog wel even duren dus, maar we verwach-ten wel dat het voor de volgende winter is aangebracht.

Informatiebijeenkomsten MG 6412
In maart en april zullen er informatiebijeenkomsten worden georganiseerd door SSB in het kader van de herinrichting van de Stefanuskerk. Op maandagavond 26 maart zijn verschillende werkgroepen en personen van de Protestantse Gemeente Beilen-Hijken-Hooghalen welkom om in te spreken op de inrichtingsplannen. SSB wil graag goede ideeën van u ontvangen. In een vol-gende Op Weg wordt u nader geïnformeerd over de plaats en het aanvangstijdstip. Op 9 april worden externe groepen uitgeno-digd voor inspraak.
Op 19 maart zal SSB de direct omwonenden op hoofdlijnen informeren over de plannen en de activiteiten.

Namens het College van Kerkrentmeesters, Jan Drogt

Agenda

ma di wo do vr za zo
1
3
4
5
6
7
8
12
Datum : woensdag 12 februari 2020
14
15
17
18
19
Datum : woensdag 19 februari 2020
20
21
22
25
26
Datum : woensdag 26 februari 2020
28
29