Informatiebijeenkomsten over Stefanuskerk

Het laatste nieuws is dat er toestemming is om de banken en de vloer in het schip te demonteren om het archeologisch onderzoek op korte termijn te kunnen uitvoeren.
Naar verwachting zal dit onderzoek naar oude resten van vroegere kerken in mei worden uitgevoerd.
Er zijn ook twee informatie bijeenkomsten geweest over o.a. de inrichting van de kerk. Hieronder het verslag van de bijeenkomst voor de kerkelijke gemeente.
De website van de achitect: www.pimvandijkdesigns.nl

 Voor deze bijeenkomst op 26 maart zijn taakgroepen en werk-groepen en andere belangstellenden van de PG Beilen-Hijken-Hooghalen uitgenodigd. Naast het bestuur van de stichting en architect Pim van Dijk waren 25 gemeenteleden aanwezig.
 Doel van de avond is het verzamelen/uitwisselen van ideeën voor de inrichting van de kerk. Na een korte update over de huidige ontwikkelingen is het woord aan architect Pim van Dijk. Pim peilt de verwachtingen van de aanwezigen: nieuwsgierig, maar ook bezorgd. Beginnend bij de historie van de kerk en de achter-grond/keuzes voor het gebruik laat Pim enkele mogelijke opstellingen van de kerkinrichting zien.

Elke kerk is uniek en mag uniek zijn. We zoeken nog naar de goede inrichting. Dit doen we o.a. samen met de gemeenteleden. Daarom laat hij ook heel bewust schetsen zien waarin een zogenaamde poort in de kerk wordt geplaatst én tekeningen waarin de preekstoel verplaatst wordt.

plattegrond

Er worden vragen gesteld, opmerkingen gemaakt en complimenten gegeven door de aanwezigen.
De voorgestelde poort is aanleiding voor een aantal vragen over de akoestiek en mogelijke opstellingen. Ook over de plaats, vorm en materiaalkeuze van het bijgebouw wordt gesproken. De avond werd heel positief ontvangen door zowel het SSB als de aanwezigen. Vanuit de zaal kreeg de stichting complimenten voor de keuze van architect Pim van Dijk. Het creatieve proces is nog niet afgerond, maar de aanwezigen hebben wel vertrouwen in het proces.

Jan Drogt sluit de avond af met een vooruitblik naar de toekomst. We staan inderdaad aan het begin van een proces. Het tempo is minder hoog dan we wensen. Maar de tijd moeten we nemen. Wel wordt de kerk zo spoedig mogelijk weer in gebruik genomen.

DepoortKL

Planning
April/mei - (tijdelijk) verwijderen van banken en vloer
April/mei - archeologisch onderzoek

Via Op Weg en deze website houden we u op de hoogte van de voortgang. Periodiek versturen we ook een nieuwsbrief. Wilt u de nieuwsbrief ook ontvangen? Meldt u dan aan via info@stefanuskerkbeilen.nl.

Jolanda Metselaar

 

 

 

 

Preekstoel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200Zitplaatsen

Agenda