Vrouwengspreksgroep Rebecca

Rebecca is een gespreksgroep, die om de 14 dagen in het Valkenhof bij elkaar komt en wel op een dinsdagmiddag.
Twee leden verzorgen de middag met een onderwerp naar keuze. Het is meestal een bijbels onderwerp, maar ook een sociaal, maatschappelijk of een actueel onderwerp kan aan de orde worden gesteld. Meestal discussiëren we eerst in kleine groepjes en praten vervolgens in de gehele groep. Als er tijd voor is, hebben we daarna een spel, een quiz of iets dergelijks.
In het blad Op Weg worden datum, tijd en onderwerp vermeld.

 

Agenda