Missionaat buitenland (ZWO)

ZWO staat ook voor: Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.
Taak van de werkgroep Voortdurend aandacht vragen voor onrecht en armoede in de wereld, de oorzaken en gevolgen ervan, en onze verantwoordelijkheid hierin. Daarbij hoort het stimuleren van sociale rechtvaardigheid en eerlijke verdeling van natuurlijke en economische bronnen.

Primair betekent het dat de werkgroep zich bezig houdt met fondsenwerving in de gemeente ter ondersteuning van projecten die aangereikt worden door Kerk-in-Actie of andere non-profitorganisaties. Concreet betekent dat: • Het invulling geven aan en begeleiden van acties in het kader van ZWO met daaraan verbonden projecten, vooral gericht op bewustwording en fondsenwerving; • Het stimuleren van activiteiten die bijdragen tot het missionair gemeente zijn; • Het organiseren van jaarlijks 1 of meer thema-avonden over ZWO-gerelateerde onderwerpen in samenwerking met de werkgroep Gemeente Opbouw; • Het organiseren van 2 themadiensten (voorjaar/najaar) op gebied van ZWO.

Huidige project: "Project Simiyu".
Het realiseren van het gebruik van landbouwwerktuigen voor de rijstboeren in NGoyo - Oeganda,
o.l.v. Ronald en Anke Simiyu - Volders.
De werktuigen bieden de mogelijkheid de rijst op een duurzame en efficiëntere manier te verbouwen.

Agenda