Kerkbalans 2020

De actie kerkbalans gaat van start, van 18  januari tot 1 februari. Het thema voor de actie kerkbalans 2020 is: Bouwt u mee aan onze gemeente?. Een mooi thema! Onze gemeente kenmerkt zich door veelkleurigheid en toch zijn we samen één kerk.

Alle leden van onze Protestantse Gemeente in Beilen-Hijken-Hooghalen krijgen in de tweede helft van januari een brief met het verzoek om een bijdrage. We zijn er samen voor verantwoordelijk dat onze gemeente financieel gezond blijft. Als wij er gezamenlijk onze schouders onder zetten, dan kunnen we, hoe veelkleurig we ook allemaal zijn, onze plannen uitvoeren. Bijvoorbeeld het verder inzetten van het mobiele kerkje in onze dorpen. Of het uitbreiden van de keukentafelgesprekken voor twintigers en dertigers.

Belangrijk is ook dat onze kerken een plek van ontmoeting en inspiratie kunnen blijven. Wilt u daarom ook meedoen aan Kerkbalans en het toezeggingsformulier ruimhartig invullen?

Het is ook mogelijk om van uw jaarlijkse gift een periodieke gift voor minimaal 5 jaar te maken, dan heeft u er de komende jaren helemaal geen omkijken meer naar. Meer hierover kunt u lezen op het tabblad Anbi

College van kerkrentmeesters

 

 

Kerkbalans, ook voor Werelddiaconaat en Zending

U kunt naast uw schenking aan de kerk ook een toezegging doen aan (wereld)diaconaat en aan zending. (Wereld)diaconaat is ‘geloof in uitvoering’. Hiermee tonen we barmhartigheid (= goed doen) aan mensen die geen helper hebben. Samen met hen zoeken we naar nieuw perspectief. Dit kan dichtbij zijn, want ook in het rijke Nederland is schrijnende armoede en vallen mensen buiten de boot. Maar dit kan ook buiten onze landsgrenzen zijn, waar de nood soms zo enorm groot is. Kerk in Actie helpt ons hierbij – zij hebben de expertise en de wereldwijde contacten (vaak lokale kerken) om daadwerkelijk een verschil te maken.

Zending is mensen wereldwijd in aanraking brengen met het evangelie. In het verleden trokken westerse zendelingen eropuit om in den verre het evangelie te verkondigen. Tegenwoordig doen lokale kerken dat zelf in hun eigen land. Het programma Zending van Kerk in Actie steunt lokale kerken in het buitenland, hun evangelisatiewerk, hun theologische opleidingen, hun onderwijs en jeugdwerk. Ook worden gesprekken tussen christenen en andersgelovigen gestimuleerd, om begrip te krijgen voor elkaar en vreedzaam met elkaar te leven.

Om het geloof handen en voeten te geven is het mooi om naast uw bijdrage aan de kerk ook een toezegging voor Werelddiaconaat’ en Zending te overwegen. Geef voor je kerk. En geef aan een ander. Van harte aanbevolen!

Diaconaat & Missionaat

 

 

 

Agenda