Taakgroep Jeugdwerk

Deze taakgroep coördineert een groot aantal activiteiten voor de jeugd in onze Protestantse Gemeente Beilen-Hijken-Hooghalen. Dit geldt voor de jeugd vanaf groep 6 van de basisschool t/m de jeugd van ca 18 jaar. Een groot aantal vrijwilligers organiseert clubavonden en andere activiteiten waaronder bijvoorbeeld het clubkamp. Ook valt de jeugddienstcommissie onder de taakgroep. Jaarlijks organiseert de commissie 6 à 7 jeugddiensten. De catechese werkgroep verzorgt samen met een predikant en huiscatecheten de catechisatie vanaf klas 1 van het voortgezet onderwijs.

Rock Solid

Wat?
Rock Solid prikkelt je (voor klas 1 en 2 voortgezet onderwijs) om het christelijk geloof te ontdekken. De thema’s passen precies bij wat jij dagelijks meemaakt. Bovendien hebben we deze avonden veel lol en doen we gekke spelletjes, maar ook gaan we met elkaar in gesprek over het geloof/ normen en waarde.
Ook je niet-gelovige vrienden zijn van harte welkom!

Wanneer?
De datums zijn: 1 Oktober,  15 oktober, 5 November, 19 November en 3 December
Tijd: Van 19.00 tot 20.20 uur in Het Valkenhof.

Kinderclub

Kinderclub

Het afgelopen jaar is er kinderclub geweest voor de groepen 7 en 8 van de basisschool. 6 keer zijn we voor de vakantie bij elkaar gekomen, 6 keer na die tijd. Tijdens die avonden was het de bedoeling dat we op een goede manier samen waren, met elkaar en met God. Dit deden we door allerlei activiteiten.

Helaas zijn er nu maar twee mensen die volgend jaar nog kinderclub gaan geven. Deze twee mensen kunnen dit niet alleen. Als er geen mensen bij komen, zullen we helaas moeten stoppen. Daarom: lijkt het je wat om met groep 7 en 8 een goede tijd te hebben, 10 avonden voor te bereiden (2 worden door de dominee georganiseerd) en een fantastisch clubkamp te hebben? Laat het dan weten! In ruil voor jouw creativiteit en betrokkenheid, krijg je vertrouwen van de kinderen terug. Voor het maken van de programma's is er vanuit de kerk ondersteuning.

Wie meer wil weten kan contact opnemen met Ds. Joanne Greving: jpgreving@pgbeilen.nl

 

 

Catechese

De volgende catechese wordt gegeven:

12 jarigen: Joanne Greving en Claudia Venema

13 jarigen: Magda Hazeleger

14 jarigen: Grian ter Veen

15 jarigen: Desiree Schriek en Bert Lammers

16 en 17 jarigen: Antoon de Groot en Matthias Olthaar

Belijdeniscatechese: Magda Hazeleger

Solid Friends

alt
We maken gebruik van dit jeugdprogramma dat ontwikkeld en geschreven is door Youth for Christ
voor jongeren in de leeftijd 14-16 jaar.

Agenda