Gemeente Groei Groepen seizoen 2019/2020

'Dit is Mijn Lichaam'
Is de titel van het boekje waar de Gemeente Groei Groepen het seizoen 2019/2020 mee aan de slag gaan.

Startdatum
Gezamenlijk op dinsdag 17 september 2019 in het Wilhelmina Zalen Centrum. Daarna op verschillende dagdelen overdag of ‘s avonds
Locatie
Bij deelnemers thuis
Informatie/opgave
Dijanne Zijnge (T: 541110 of dzijnge@yahoo.com)
Sandra Mellema (T: 540462 of mellema@astron.nl )

 Het thema wordt op vier manieren uitgewerkt:
- de kracht van de geloofsgemeenschap in een individualistische samenleving
- verbondenheid tegenover verdeeldheid
- de uitdaging om elkaar te dienen en te waarderen in het Lichaam.
- de werken van Jezus doen in deze wereld.

Eén keer per twee weken komen de groepen bij elkaar in huiskamers. Op zo’n avond, of ander dagdeel, worden er één of meerdere bijbelgedeeltes gelezen waarover we aan de hand van vragen met elkaar in gesprek komen. Op deze manier kun je op een ongedwongen manier oefenen in met elkaar bijbel lezen, nadenken over wat er staat en wat er mee bedoeld zou kunnen worden, luisteren naar de ander en ook zelf je geloof proberen te verwoorden. Je zult daardoor groeien in je vertrouwen op God en Hem bijzondere dingen zien doen.
We gaan niet in discussie over wie ‘gelijk’ heeft want het gaat over persoonlijk geloof. We denken na over wie Jezus is, wat Hij voor jou persoonlijk betekent en wat voor invloed dat op jouw leven heeft.

Contact

Bezoekadres

Witte Valkenstraat 4
9411 LG Beilen

Postadres

Postbus 155
9410 AD Beilen

Contactformulier

Agenda