Gemeente Groei Groepen seizoen 2018/2019

“Sterk en moedig als Jozua” - binnengaan in het beloofde land
Dit is de titel van het boekje waar we het seizoen 2018/19 mee aan de slag gaan.

 

Waar haal je je kracht vandaan?
Jozua kreeg de opdracht Kanaän binnen te trekken. Maar daar beginnen de verhalen over Jozua niet. Als jonge man liep Jozua ‘stage’ bij Mozes en leerde het belangrijkste wat hij nodig had. Waar haal je je kracht vandaan voor de strijd? Daarover gaan de eerste Jozuaverhalen. We zien dat Mozes hem leerde de ‘geestelijke wapenuitrusting’ aan te trekken. Maar hoe zit het dan met het geweld dat Jozua gebruikte bij de inname van Kanaän en waardoor veel christenen deze bijbelgedeeltes vaak overslaan? Dat is een belangrijke vraag waaraan we volop aandacht zullen besteden en die we steeds in het perspectief zullen zetten van Jozua’s naamgenoot, Jezus. Jezus overwon de machten en krachten van de duisternis door zijn kruis en opstanding. Hij vestigde zijn koninkrijk niet door geweld maar door zijn Geest. Jozua was een voorloper van Jezus en daarom is het fascinerend om Jozua op de voet te volgen.

Door deel te nemen aan een GGG kun je op een geweldige manier met elkaar oefenen om Jozua en Jezus te volgen als discipelen van het Koninkrijk. Je zult daardoor groeien in je vertrouwen op God en Hem bijzondere dingen zien doen.

Startdatum In de week van 10 september 2018 (op verschillende dagdelen in de week)
Locatie Bij deelnemers thuis
Opgave Trijnie Britstra (T: 522007 of jentbritstra@gmail.com) of Sandra Mellema (T: 540462 of mellema@astron.nl)

Contact

Bezoekadres

Witte Valkenstraat 4
9411 LG Beilen

Postadres

Postbus 155
9410 AD Beilen

Contactformulier

Agenda