Erediensten wijkgemeente Hijken-Hooghalen

Erediensten
Op zondag wordt de eredienst gevierd. De dienst begint om 10.00 uur. Alleen bij bijzondere gelegenheden vinden er avonddiensten plaats. Erediensten vinden afwisselend plaats in de twee gebouwen: Hijken, k.c. De Antenne, Hooghalen, k.c. Het Kompas.

Heilig Avondmaal
Vindt zes maal per jaar plaats.  Heilig Avondmaal aan huis: voor hen die niet aan het Heilig Avondmaal tijdens de eredienst kan deelnemen is er de mogelijkheid tot viering aan huis. Na de eredienst zal de predikant (of ouderling) en een diaken thuis het Heilig Avondmaal met u vieren.

Doopbediening
Afhankelijk van verzoeken om doopbediening worden regelmatig in alle kerken doopvieringen gehouden. Voor aanvragen dient men zich tijdig in verbinding te stellen met de predikant.

Kerkelijke huwelijksbevestiging
Aanvragen voor kerkelijke huwelijksbevestiging dienen minstens 6 weken voor de huwelijksdatum bij de predikant te worden ingediend. De predikant meldt uw verzoek om kerkelijke huwelijksbevestiging bij de kerkenraad.

Uitvaartdiensten
Hiervoor kan contact opgenomen worden met een predikant of ouderling van dienst.

Jeugddiensten
Jaarlijks zijn er minimaal 6 jeugddiensten. Waarvan één palmpasenviering en één kinderkerstviering.

Orde van dienst 

Voorbereiding
Lied voor de dienst
Welkom en afkondigingen door de dienstdoende ouderling

gemeente gaat staan

Intochtslied
Stil gebed
Bemoediging en groet
Gebed van toenadering
Vervolg van het intochtslied of het klein gloria

gemeente gaat zitten

Kyriëgebed Glorialied
(tien woorden)
Gebed van de zondag / gebed om verlichting met de Heilige geest

kinderen gaan naar de nevendienst, we zingen ter uitgeleide het kinderlied.

De schriften
Lezing Lied Lezing Lied

Uitleg en verkondiging
Lied/ of geloofsbelijdenis (staande)

kinderen komen terug uit de nevendienst

Gebeden en gaven.
Gebeden, vanuit de nevendienst wordt het voorbedeboek aan de predikant aangereikt Inzameling van de gaven

Zending en zegen
gemeente gaat staan

Slotlied (staande)

Zegen, aansluitend zingen:  Amen, amen, amen, dat wij niet beschamen,
                                             Jezus Christus onze heer, amen, God uw naam ter eer.

Contact

Bezoekadres

Witte Valkenstraat 4
9411 LG Beilen

Postadres

Postbus 155
9410 AD Beilen

Contactformulier

Agenda

ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30