HA Viering

Kerkdiensten
Datum: vrijdag 19 april 2019 19:00

Locatie: Pauluskerk, Beilen

Dienst van Schrift en Tafel op de avond van Goede Vrijdag 19 april 2019 Pauluskerk 19:00 uur

Voorganger: ds. Ineke Thurkow-Wierenga

Organist: Aaldert Oosterhuis

Orgelspel

Stil gebed, bemoediging en groet

Zingen Psalm 22: 1, 2 Mijn God mijn God waarom verlaat Gij mij

Gebed voor de Goede Vrijdag

Evangelie Johannes 19: 25-30 Overweging Zingen Lied 587; 5,7 Jezus gekruisigd – met ontzag en deernis

Inzameling van de gaven

1. Diaconaat/missionaat

2. Kerk Gebeden Nodiging tot de Tafel van de Heer

Tafelgebed Zingen Lied 405: 4 Heilig heilig heilig

Onze Vader Zingen Lied 377: 1,5,7 Zoals ik ben kom ik nabij

Viering van de Maaltijd

Dankzegging na de Maaltijd

Zingen Lied 575: 6 Dank zij U o Heer des levens Lezing Filippenzen 2: 5-11

Zegen Allen: Amen, amen, amen

We worden stil ……. en verlaten in stilte de kerk

 

 

Alle datums


  • vrijdag 19 april 2019 19:00

Agenda

ma di wo do vr za zo
1
2
4
6
8
12
13
15
22
23
25
26
27
29