Op Weg

OP WEG is het kerkblad van de Protestantse Gemeente Beilen-Hijken-Hooghalen. Het verschijnt, m.u.v. vakantieperioden, éénmaal per veertien dagen (24 maal per jaar). Het is een belangrijke informatiebron voor deze uit twee wijkgemeenten bestaande Protestantse Gemeente: de Wijkgemeente Beilen en de Wijkgemeente Hijken-Hooghalen. Op de voorpagina schrijven eigen predikanten afwisselend een overdenking.


Voor beide wijkgemeenten vindt gezamenlijke berichtgeving plaats over kerkdiensten (inclusief enige inhoudelijke informatie over de diensten) en aan kerkdiensten gerelateerde activiteiten als oppasdienst, kindernevendienst en collecten.

Inleveradres kopij:
Het liefst per mail (in Word) naar: opweg@pgbeilen.nl,
of per post:
Voor Beilen Witte Valkenstraat 4, 9411 LG Beilen
Voor Hijken-Hooghalen Vorrelveen 24, 9411 VP Beilen

In aparte hoofdrubrieken wordt voor de wijkgemeenten afzonderlijke wijkgebonden berichtgeving van predikanten, pastoraal werker(s) en kerkenraden opgenomen. Voor de wijkgemeente Beilen bestaat een geografische onderverdeling in “werkwijken”. Eveneens wordt in deze rubrieken specifiek voor de wijkgemeente bestemde informatie vermeld over de hoofdactiviteiten Pastoraat, Diaconaat/Missionaat, Eredienst, Vorming en Toerusting (Gemeente Opbouw), Jeugdwerk en Financiën & Beheer.

Meer algemene, voor de gehele PG Beilen-Hijken-Hooghalen van toepassing zijnde informatie wordt in een aparte hoofdrubriek Gezamenlijke Kerkelijke Informatie voor Beilen-Hijken-Hooghalen ondergebracht.

Tenslotte wordt berichtgeving van lokaal buiten de kerkelijke organisatie plaatsvindende sociaal-maatschappelijke en culturele activiteiten (verenigingen) met een christelijke identiteit weergegeven in een hoofdrubriek Overig Nieuws Beilen-Hijken-Hooghalen.

Redactie ‘OP WEG’
Voor Beilen:
Clara van der Gaast, eindredacteur tel. 52 28 65
Marian Bakker tel. 52 36 09
Alje Dijksterhuis tel. 52 55 07
Voor Hijken/Hooghalen:
Marijke Selles tel. (0592) 45 91 53

Abonnementenadministratie:
Greetje van den Berg tel. 52 43 27
Distributie:
Seike Hofman tel. 52 39 03
Abonnementsprijs: € 20,- per jaar

Contact

Bezoekadres

Witte Valkenstraat 4
9411 LG Beilen

Postadres

Postbus 155
9410 AD Beilen

Contactformulier

Agenda