Op Weg

OP WEG is het kerkblad van de Protestantse Gemeente Beilen-Hijken-Hooghalen. Het verschijnt, m.u.v. vakantieperioden, éénmaal per veertien dagen (24 maal per jaar). Het is een belangrijke informatiebron voor deze uit twee wijkgemeenten bestaande Protestantse Gemeente: de Wijkgemeente Beilen en de Wijkgemeente Hijken-Hooghalen. Op de voorpagina schrijven eigen predikanten afwisselend een overdenking.

Contact brieven

Kopij voor de zondagsbrief wijkgemeente Hijken Hooghalen en de contactbrief wijkgemeente Beilen
inleveren iedere week voor vrijdagmiddag 12.00 uur.

Kerktelevisie / radio

Kerktelevisie is naast kerkradio de nieuwste communicatie ontwikkeling binnen onze gemeente. Op dit moment wordt er vanuit de Pauluskerk kerktelevisie op de zondagen uitgezonden tijdens de reguliere eredienst. Vanuit de Stefanuskerk worden alleen kerkradiouitzendingen verzorgd.

Kerkradio

Klik op de kerk om te luisteren.

Stefanuskerk:

20D 1328a

 Pauluskerk:

Kerken 3

 

Wijkgemeente Hijken Hooghalen:KompasAntenne

Bandopname wg Hijken Hooghalen

Ten behoeve van hen die aan huis gebonden zijn, worden de kerkdiensten opgenomen op een cassettebandje. Het bandje wordt wekelijks thuisgebracht, gezamenlijk met een nieuwsbrief en/of liturgie. Wilt u hiervan gebruik maken neem dan contact op met de scriba, uw wijkouderling of diaken.

Contact

Bezoekadres

Witte Valkenstraat 4
9411 LG Beilen

Postadres

Postbus 155
9410 AD Beilen

Contactformulier

Agenda