De Antenne te Hijken

Westeinde 7, 9415 PG te Hijken

Het voorheen gereformeerde kerkgebouw dateert uit 1906, in die tijd was ds. van Mantgem predikant, hij heeft de eerste steen gelegd. De tekst op de gevel; psalm 124: 8: „Onze hulp is in den naam des Heeren‟.
In 1982/1983 is achter de kerk een ontmoetings- en vergaderruimte bijgebouwd: De Antenne. Bij de start in januari 2006 van de Protestantse kerkgemeenschap Hijken-Hooghalen is er voor gekozen om kerkgebouw en vergaderruimte samen, de naam kerkelijk centrum De Antenne mee te geven. Op 29 oktober 2006 vierde men het 100-jarig bestaan van het Gereformeerd kerkgebouw te Hijken.
In 2011 heeft de binnenkant van het kerkgebouw een nieuwe uitstraling gekregen. Ook zal er in de toekomst nog een klokketoren worden gebouwd, waarin de klok van voorheen de Hervormde Kerk de Boei zal worden opgehangen.

Contact

Bezoekadres

Witte Valkenstraat 4
9411 LG Beilen

Postadres

Postbus 155
9410 AD Beilen

Contactformulier

Agenda