Kerkdiensten

Kerkdiensten in coronatijd

In De Antenne worden in deze periode van corona, de diensten live uitgezonden. Per 21 juni zullen er ook zo'n 30 gemeenteleden de dienst meebeleven in de kerk. Hiervoor kunt u zich opgeven via de Scipio app, telefoon, whatsapp, mail. Het gebruiksplan wat hiervoor is opgesteld kunt u hier lezen.

Gebruiksplan de Antenne

 

De kerk is open

Iedere woensdagmiddag tussen 13:30-14:30 uur zijn de kerkdeuren open. Afhankelijk van waar de dienst de volgende zondag plaatsvindt, zal dit in De Antenne of Het Kompas zijn. Er is dan voor iedereen in het dorp de mogelijkheid om even de kerk binnen te lopen om een kaarsje aan te steken, een gebedsintentie op te schrijven, of met iemand vanuit de kerk in gesprek te gaan. Wanneer u bijvoorbeeld eens door wilt praten over de dienst, of wanneer bezoek te lang op zich laat wachten, of wanneer u gewoon even langs wilt komen.
U bent van harte welkom!

De Antenne te Hijken

Westeinde 7, 9415 PG te Hijken

Het voorheen gereformeerde kerkgebouw dateert uit 1906, in die tijd was ds. van Mantgem predikant, hij heeft de eerste steen gelegd. De tekst op de gevel; psalm 124: 8: „Onze hulp is in den naam des Heeren‟.
In 1982/1983 is achter de kerk een ontmoetings- en vergaderruimte bijgebouwd: De Antenne. Bij de start in januari 2006 van de Protestantse kerkgemeenschap Hijken-Hooghalen is er voor gekozen om kerkgebouw en vergaderruimte samen, de naam kerkelijk centrum De Antenne mee te geven. Op 29 oktober 2006 vierde men het 100-jarig bestaan van het Gereformeerd kerkgebouw te Hijken.
In 2011 heeft de binnenkant van het kerkgebouw een nieuwe uitstraling gekregen. Ook zal er in de toekomst nog een klokketoren worden gebouwd, waarin de klok van voorheen de Hervormde Kerk de Boei zal worden opgehangen.

Het Kompas te Hooghalen

Stengelinstraat 13, 9414 AT Hooghalen

hetkompas-1Protestantse wijkgemeente Hijken Hooghalen (kerkelijk centrum Het Kompas)
Omstreeks eind jaren dertig (van de vorige eeuw) is de N.H.-kerk in Hooghalen in gebruik genomen. De eerste voorganger was J. Wuestenenk die ca. 15 jaar die functie heeft bekleed. Er was toen nog een kerkbestuur in plaats van een kerkenraad. 

Pauluskerk

Witte valkenstraat 2, 9411 LG Beilen

Op 28 of 29 maart 1835/1836 (er bestaat geen zekerheid omtrent de juiste datum) werd de Christelijke Afgescheidene Gereformeerde Gemeente Jesu Christie geïnstitueerd, een naam die in 1869 werd gewijzigd in Christelijk Gereformeerde Gemeente en eerst in 1892 zijn huidige naam kreeg.
In 1847 werd aan de Hekstraat begonnen met de bouw van een kerk, die al spoedig te klein bleek. Op 10 oktober 1883 werd een vernieuwde kerk in gebruik genomen, die op haar beurt na verloop van tijd ook weer te klein was, reden waarom op een gemeentevergadering op 7 augustus 1923 werd besloten tot vergroting van de kerkzaal en de aanbouw van twee lokalen.

Stefanuskerk

20D_1328a Prins Bernhardstraat 12, 9411 KH  Beilen

De monumentale gotische kerk in de Protestantse gemeente Beilen stamt uit de 14e en 15de eeuw. Het was in zijn oorspronkelijke Rooms-katholieke status seend- en dingspelkerk en speelde een belangrijke rol in de rechtspraak.
Een seend was een kerkelijke rechtspraak, waar bindende uitspraken werden gedaan over zaken van "kerk en land". De rechtspraak, waar iedereen, behalve zieken en herders, verplicht was te komen, vond plaats naast de kerk.

Meer artikelen...

Contact

Bezoekadres

Witte Valkenstraat 4
9411 LG Beilen

Postadres

Postbus 155
9410 AD Beilen

Contactformulier

Agenda