Corona update 25 maart 2020

De maatregelen gelden voor wijkgemeente Beilen en wijkgemeente Hijken-Hooghalen

Alle geplande activiteiten gaan niet door, m.u.v. Gewijde Ruimte. De gebruikelijke deelnemers (een heel kleine groep) blijft de woensdagen bij elkaar komen voor gebed met in acht neming van alle maatregelen van de overheid. Ook de weekopening in het Spectrum gaat tot nader orde niet door.

Erediensten
De komende ochtend-erediensten t/m 5 april zullen kortere erediensten worden met eigen predikant en muziek. Er zal 1 ambtsdrager aanwezig zijn. U wordt wederom uitgenodigd de dienst digitaal of via kerktelefoon mee te maken.

Stille week
In de stille week zijn er voor wijkgemeente Beilen 's avonds om 18.30 uur iedere avond, vanaf zondag (palmpasen), korte meditaties vanuit de Pauluskerk. In de wijkgemeente Hijken-Hooghalen is op Witte Donderdag en Goede Vrijdag een viering om 19.30 uur. U kunt deze vieringen via de gebruikelijke kanalen volgen.

Collectes

 • Graag willen wij u erop attenderen dat er verschillende mogelijkheden zijn om ook aan de collecte te geven:
  1 Via Scipio app
  2 Via website www.pgbeilen.nl op collectezak klikken, u komt dan in onze webwinkel waar 4 collectedoelen staan, via iDEAL kunt u uw bijdrage aan de collecte geven.
  3 Collectebonnen in de brievenbus van het kerkelijk bureau deponeren.
  4 Via de bankrekening van kerk en diaconie uw collectegeld overmaken:

 • -IBAN Diaconaat & Missionaat: NL 36 RABO 0306 5824 57

 • -IBAN Diaconie Hijken-Hooghalen: NL73 RABO 0306 5221 36

 • -IBAN Kerk: NL81 RABO 0306 5816 47

  o.v.v. 'collectegeld'

Algemeen

 • We vragen iedereen die deelneemt aan gespreksgroep of groeigroep of i.d. om regelmatig contact te houden via whatsapp of telefoon.
 • Mocht de situatie wijzigen, waardoor bovenstaande maatregelen veranderd moeten worden, zullen we u daar zo spoedig mogelijk over berichten. Echter, we vragen u de media te volgen over de richtlijnen die de overheid afkondigt.

Contact

Bezoekadres

Witte Valkenstraat 4
9411 LG Beilen

Postadres

Postbus 155
9410 AD Beilen

Contactformulier

Agenda