Steun uw kerk met een gift

Draagt u uw (of onze) kerk een warm hart toe en wilt u eenmalig een gift doen? Dat kan:

Stort u gift op :
NL27 RABO 0373 7161 25 
t.n.v.: CVK Prot. Gem. Beilen-Hijken-Hooghalen.

Ook kunt u hier direct een gift doen via iDEAL .

Steun uw kerk met een periodieke gift

GeefVoorJeKerkWaarschijnlijk wist u al dat uw giften aan de gemeente onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de belasting. Dat geldt voor giften boven de 1% (minimaal € 60,-) en tot een maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Maar weet u dat die grenzen niet gelden voor een periodieke gift?

Een periodieke gift is een gift waarbij u voor minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar aan de gemeente (of diaconie) schenkt. Tot 1 januari 2014 moest u daarvoor naar een notaris. Dat hoeft niet meer. U kunt een periodieke gift nu zelf vastleggen in een overeenkomst. Ook onze gemeente biedt die mogelijkheid. Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van de belasting, zonder drempel of maximum. Kiest u ervoor dit belastingvoordeel ten goede te laten komen aan de gemeente, dan kunt u uw bijdrage aan de gemeente verhogen zonder dat het u meer kost.

Wilt u weten wat dit voor u betekent? Bereken dan via de Schenkcalculator op www.pgbeilen.nl onder tabblad ANBI of www.protestantsekerk.nl/schenkcalculator welk bedrag u terugkrijgt van de belastingdienst bij een periodieke gift. De Schenkcalculator laat ook zien hoe u uw bijdrage aan de gemeente kunt verhogen, zonder dat het u meer kost.

Een periodieke gift is vooral interessant voor mensen die met hun reguliere giften niet aan het drempelbedrag van 1% komen, of juist meer schenken dan 10% van hun verzamelinkomen.

Wilt u een overeenkomst met de gemeente aangaan voor een periodieke gift? U kunt het formulier voor periodieke gift afhalen op het kerkelijk bureau of zelf downloaden via www.pgbeilen.nl  tabblad ANBI-info.

Agenda