Online kerkdiensten op verschillende manieren

Vanuit kerkomroep.nl en kerkdienstgemist.nl ontvingen we informatie over het uitzenden van de kerkdiensten. Live uitzendingen vergen standaard al veel capaciteit. Daarnaast zijn er veel meer kijkers dan voorheen. Voor de live uitzendingen is extra capaciteit beschikbaar gesteld, maar ook dat kent zijn grenzen.

PG Beilen-Hijken-Hooghalen heeft een abonnement voor maximaal 50 kijkers die de beelduitzending gelijktijdig live kunnen volgen. Voor Hijken-Hooghalen is dat aantal iets naar boven bijgesteld. Men geeft aan, dat het aantal gelijktijdige kijkers bij een live uitzending tot dat aantal wordt beperkt. Voor live audio ontvangst is er geen beperking. Dus alleen luisteren kan altijd. Het achteraf bekijken van een opgenomen kerkdienst kent ook geen beperking in aantal gelijktijdige kijkers.

U heeft meer kans de dienst live te kunnen volgen als u de app van de betreffende website downloadt.

Er is nu ook een speciale Facebook-pagina aangemaakt voor onze kerkdiensten
U kunt de online dienst ook live volgen of terugkijken via  https://www.facebook.com/PGBeilenLive/

Contact

Bezoekadres

Witte Valkenstraat 4
9411 LG Beilen

Postadres

Postbus 155
9410 AD Beilen

Contactformulier

Agenda