Nieuws

Maak je eigen broodhaantje en palmpaasstok

op .

Maak je eigen broodhaantje. Bijvoorbeeld met behulp van dit recept. 
(Het recept staat ook op de pagina's speciaal voor de kinderen)

Stuur je foto naar ds. Magda Hazeleger
Heb je je paasstok klaar? Maak dan een leuke foto van de gemaakte palmpaasstok (het liefst met je kind erbij). Stuur deze foto naar ds. Magda Hazeleger: via magda.hazeleger@yahoo.com. De foto's worden gebruikt tijdens de Palmpasendienst op zondag 5 april. 

Daarom graag uiterlijk donderdag 2 april de foto’s versturen! Wil je de namen van de kinderen erbij zetten?

Veel plezier!

Palmpasen 5 april 2020

op .

Dit jaar gaat alles een beetje anders, dus ook Palmpasen. Maar natuurlijk laten we dit niet zomaar voorbij gaan. Het zou fijn zijn als u als ouder thuis in de week voor Palmpasen hier alvast wat aandacht aan besteedt en met uw kinderen een palmpaasstok gaat maken. Deze hoeft er natuurlijk niet precies zo uit te zien als anders.

Gebruik de materialen die u hebt, en wees een beetje flexibel en creatief. Dan krijgen we vast prachtige stokken.

 
Groeten,
namens de leiding van de kindernevendienst,
Anneliek, Gea en ds Magda Hazeleger

Online kerkdiensten op verschillende manieren

op .

Vanuit kerkomroep.nl en kerkdienstgemist.nl ontvingen we informatie over het uitzenden van de kerkdiensten. Live uitzendingen vergen standaard al veel capaciteit. Daarnaast zijn er veel meer kijkers dan voorheen. Voor de live uitzendingen is extra capaciteit beschikbaar gesteld, maar ook dat kent zijn grenzen.

PG Beilen-Hijken-Hooghalen heeft een abonnement voor maximaal 50 kijkers die de beelduitzending gelijktijdig live kunnen volgen. Voor Hijken-Hooghalen is dat aantal iets naar boven bijgesteld. Men geeft aan, dat het aantal gelijktijdige kijkers bij een live uitzending tot dat aantal wordt beperkt. Voor live audio ontvangst is er geen beperking. Dus alleen luisteren kan altijd. Het achteraf bekijken van een opgenomen kerkdienst kent ook geen beperking in aantal gelijktijdige kijkers.

U heeft meer kans de dienst live te kunnen volgen als u de app van de betreffende website downloadt.

Er is nu ook een speciale Facebook-pagina aangemaakt voor onze kerkdiensten
U kunt de online dienst ook live volgen of terugkijken via  https://www.facebook.com/PGBeilenLive/

Corona update 25 maart 2020

op .

De maatregelen gelden voor wijkgemeente Beilen en wijkgemeente Hijken-Hooghalen

Alle geplande activiteiten gaan niet door, m.u.v. Gewijde Ruimte. De gebruikelijke deelnemers (een heel kleine groep) blijft de woensdagen bij elkaar komen voor gebed met in acht neming van alle maatregelen van de overheid. Ook de weekopening in het Spectrum gaat tot nader orde niet door.

Erediensten
De komende ochtend-erediensten t/m 5 april zullen kortere erediensten worden met eigen predikant en muziek. Er zal 1 ambtsdrager aanwezig zijn. U wordt wederom uitgenodigd de dienst digitaal of via kerktelefoon mee te maken.

Stille week
In de stille week zijn er voor wijkgemeente Beilen 's avonds om 18.30 uur iedere avond, vanaf zondag (palmpasen), korte meditaties vanuit de Pauluskerk. In de wijkgemeente Hijken-Hooghalen is op Witte Donderdag en Goede Vrijdag een viering om 19.30 uur. U kunt deze vieringen via de gebruikelijke kanalen volgen.

Dag van nationaal gebed

op .

Met deze dag willen de organisaties mensen de kans geven om in gebed hun zorgen en ongerustheid neer te leggen bij God en zegen te vragen voor het werk van ieder die in deze onzekere tijden zorg draagt voor anderen.

Op woensdag 18 mrt, 25 mrt en 1 april, op drie momenten op de dag (om 9.00 uur, 12.00 uur en 15.00 uur) houdt een predikant of voorganger een inleiding via een livestream op nationaalgebed.nl. Vervolgens is er tijd voor gebed, voor het online delen van gebedspunten en onderlinge verbinding via sociale media door middel van hashtags. Om 19.00 uur wordt de dag via de livestream afgesloten.

Bereikbaarheid van het kerkelijk bureau

op .

Het kerkelijk bureau is tot in ieder geval 6 april 2020 alleen te bereiken op onderstaande manieren:

Vanwege de overheidsrichtlijnen rond het corona virus is besloten het bureau fysiek te sluiten. De medewerkers werken vanaf huis. Contact:

  • Bellen naar het gewone telefoonnummer van het kerkelijk bureau: 0593-523201. Dit nummer is doorgeschakeld, dus er wordt opgenomen.
  • Schrijven kan ook naar Postbus 155, 9410 AD Beilen

We hopen op begrip van uw kant.

Namens de kerkenraad, Gerard Glastra

De ochtend-eredienst online terugkijken en luisteren

op .

De ochtend-eredienst van zondag 15 maart in Beilen kunt u hier terugkijken.

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10960

Kijk en luister alle diensten terug via kerkomroep.nl (Beilen) of kerkdienstgemist.nl (Hijken-Hooghalen).

In Hooghalen (15 en 29 maart) later op de dag i.v.m. ontbreken internetverbinding in de kerk. In de eredienst waren alleen de ambtsdragers, als vertegenwoordigers van de gemeente, aanwezig. Het heilig avondmaal is door hen in ontvangst genomen.

Mededeling PG Beilen - Hijken - Hooghalen over het coronavirus

op .

Beste Gemeenteleden,

Zoals u hebt kunnen vernemen zijn er per 12 maart 2020 strengere overheidsmaatregelen genomen om de verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Het RIVM heeft daarvoor aangescherpte richtlijnen opgesteld. PKN Nederland heeft deze vertaald voor de PKN kerken in Nederland. De richtlijn is dat samenkomsten van meer dan 100 mensen niet meer mogen, dat er zorgvuldig afgewogen moet worden hoe om te gaan met kleinere groepen, met kwetsbare groepen mensen en bezoekwerk. Daarom hebben het moderamen van wijkgemeente Beilen, het moderamen van wijkgemeente Hijken-Hooghalen en de predikanten op donderdagavond 12 maart een aantal maatregelen afgesproken. Deze zijn zoveel mogelijk in lijn met de RIVM en PKN richtlijnen. Geef onderstaande informatie zoveel mogelijk aan elkaar door!

De maatregelen gelden voor wijkgemeente Beilen en wijkgemeente Hijken-Hooghalen

Musical Jozef is weer achter de rug

op .

Het zit er weer op, het podium en de decors zijn afgebroken, de attributen opgeruimd en we genieten nog na met veel foto's en appjes. Circa 800 bezoekers hebben gekeken naar deze musical, zelfs in de hal van het Valkenhof omdat de kerk zondagmiddag vol was. Allen hartelijk dank voor jullie bezoek, de staande ovatie en de bijdrage in de collectezak. Het geeft ons een warm gevoel en de moed om na te denken over een musical die over 2 jaar opgevoerd kan worden. 

Dan willen we nog graag noemen Kringloopwinkel Lycka in Beilen voor het lenen van meubels en Vinke Beilen voor de vele lappen stof. Beide namen zijn we vergeten te vermelden in het programmaboekje. En een rectificatie: toetseniste Gerlina van der Laan moet zijn: Gerlina van der Mijde. 

De musicalwerkgroep: 

Ageet van Dijken, Janneke Eising, Marcel van der West, Alie Zuring.

Reageren naar aanleiding van de musical: musicalbeilen@gmail.com

Contact

Bezoekadres

Witte Valkenstraat 4
9411 LG Beilen

Postadres

Postbus 155
9410 AD Beilen

Contactformulier

Agenda