Mededeling van kerkenraad Wijkgemeente Hijken-Hooghalen

Lock down ook voor wijkgemeente Hijken-Hooghalen

Alle erediensten van onze wijkgemeente worden tot en met zondag 17 januari 2021 uitsluitend online/digitaal gehouden, dit naar aanleiding van de zware lock down. 

Bij de digitale diensten zijn uitsluitend personen aanwezig, die meewerken aan de dienst.

Het is inderdaad een verdrietige situatie dat wij elkaar de komende kerstdagen niet in de kerk kunnen ontmoeten, maar laten wij de geboorte van Christus als een lichtpunt zien, en hopen dat we in het nieuwe jaar elkaar weer persoonlijk in de kerk mogen ontmoeten.

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen met betrekking tot de kerkdiensten na 17 januari. 

Contact

Bezoekadres

Witte Valkenstraat 4
9411 LG Beilen

Postadres

Postbus 155
9410 AD Beilen

Contactformulier

Agenda