Mededeling PG Beilen - Hijken - Hooghalen over het coronavirus

Beste Gemeenteleden,

Zoals u hebt kunnen vernemen zijn er per 12 maart 2020 strengere overheidsmaatregelen genomen om de verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Het RIVM heeft daarvoor aangescherpte richtlijnen opgesteld. PKN Nederland heeft deze vertaald voor de PKN kerken in Nederland. De richtlijn is dat samenkomsten van meer dan 100 mensen niet meer mogen, dat er zorgvuldig afgewogen moet worden hoe om te gaan met kleinere groepen, met kwetsbare groepen mensen en bezoekwerk. Daarom hebben het moderamen van wijkgemeente Beilen, het moderamen van wijkgemeente Hijken-Hooghalen en de predikanten op donderdagavond 12 maart een aantal maatregelen afgesproken. Deze zijn zoveel mogelijk in lijn met de RIVM en PKN richtlijnen. Geef onderstaande informatie zoveel mogelijk aan elkaar door!

De maatregelen gelden voor wijkgemeente Beilen en wijkgemeente Hijken-Hooghalen

Zondag 15 maart 2020

De ochtend-eredienst zal in een andere vorm plaats gaan vinden. Gemeenteleden wordt uitgenodigd de eredienst thuis of elders via kerkomroep.nl (Beilen) of kerkdienstgemist.nl (Hijken-Hooghalen) of de kerktelefoon bij te wonen. Uiteraard kan de dienst later ook bekeken worden via kerkomroep.nl (Beilen) of kerkdienstgemist.nl (H-H). In Hooghalen (15 en 29 maart) later op de dag i.v.m. ontbreken internetverbinding in de kerk. In de eredienst zullen alleen de ambtsdragers, als vertegenwoordigers van de gemeente, aanwezig zijn. Het heilig avondmaal zal door hen in ontvangst genomen worden.

De avonddienst in Beilen kan helaas niet doorgaan.

Zondag 22 maart 2020

De ochtend-eredienst zal op dezelfde manier plaatsvinden als op 15 maart. U wordt wederom uitgenodigd de dienst digitaal of via kerktelefoon mee te maken en alleen de ambtsdragers zullen in de dienst aanwezig zijn. De zegening van de kinderen die in de Pauluskerk zou plaatsvinden, zal verschoven worden naar een latere datum.

De avond-dienst, Opwekkingsliederen zingen in samenwerking met GVk gaat ook niet door.

Zondag 29 maart 2020

De zelfde manier als de voorgaande twee zondagen.

Daarnaast:

  • De volgende activiteiten gaan wel door: de Kerkenraadsvergaderingen; de avonden van Vorming & Toerusting; de Catechisaties en Clubs.
  • De volgende activiteit gaat niet door: weekopeningen in het Spectrum.

Algemeen

  • Mocht de situatie wijzigen, waardoor bovenstaande maatregelen veranderd moeten worden, zullen we u daar zo spoedig mogelijk over berichten. Echter, we vragen u de media te volgen over de richtlijnen die de overheid afkondigt.
  • U ziet dat de bovenstaande maatregelen tot eind maart 2020 gaan, zoals ook volgens de richtlijnen wordt geadviseerd. We zullen u tijdig informeren over de maatregelen die na 1 april 2020 van kracht zullen zijn.
  • Wilt u toch deelnemen aan de collectes van de genoemde erediensten dan kunt u dat doen via de Scipio app, of via de webwinkel (daar staan alle collectes op) of collectebonnen inleveren bij het kerkelijk bureau.
  • Ter info: Op zondag 15 maart is er een PKN dienst op televisie: NPO-2 om 09:20 uur.
  • Voor ieders gezondheid willen we u wijzen op de richtlijnen die het RIVM heeft afgegeven.

We begrijpen dat het voor een aantal van u betekent dat er minder sociaal en kerkelijk contact zal zijn. Mocht u daar moeite mee hebben, dan kunt u altijd een ouderling of predikant bellen. Ook willen we gemeenteleden vragen naar elkaar om te zien. In deze periode waarin juist de kwetsbaren in onze dorpen hier last van kunnen krijgen is het goed aan elkaar te denken. Wilt u iemand bezoeken, of wilt u dat een wijkbezoeker, ouderling of predikant u bezoekt, maak dan eerst even een telefonische afspraak. Andersom zullen zij u ook eerst bellen om te horen of bezoek uit komt.

Graag willen we aansluiten met de woorden die in Op Weg staan: “Ten slotte vragen we u om te bidden voor alle mensen die wereldwijd slachtoffer zijn van het coronavirus en voor allen die patiënten met hun zorg en deskundigheid begeleiden”.

Contact

Bezoekadres

Witte Valkenstraat 4
9411 LG Beilen

Postadres

Postbus 155
9410 AD Beilen

Contactformulier

Agenda