Kerstzegelactie voor een duo-fiets

De fiets-loopgroep brengt de komende periode graag uw kerstkaarten rond in Beilen, Hijken, Hooghalen, Spier, Wijster en Drijber. De opbrengst (porto-kosten) is bestemd voor een nieuwe duo-fiets. Op deze manier hopen wij zelf fietsend en lopend in vorm te blijven. U steunt bij al uw kerst- en nieuwjaarswensen ook nog eens een goed doel!

Hoe werkt het?

Lever uw kerstkaarten in bij 1 van de afgiftepunten (zie hieronder). U kunt de portokosten (aantal kaarten x 50 eurocent) in een envelop bij uw kaarten doen. Of het bedrag overmaken op rekeningnummer NL08 RABO 0373716176 (o.v.v. kerstzegelactie Duofiets). Wij plakken een zegel op de kaart en brengen deze de volgende week rond. Vanaf 9 december is er iedere week één lichting. De laatste lichting is op maandag 21 december.

Afgiftepunten:             

  • Brievenbus binnen bij het kerkelijk bureau (Witte Valkenstraat)
  • Brievenbus buiten bij de Antenne (Hijken) (portokosten hier niet in de bus bij te voegen)
  • Brievenbus buiten bij het Kompas (Hooghalen) (portokosten hier niet in de bus bij te voegen)
  • Veenakker 2 (Frans Wiegers)
  • Botterkamp 23 (Patrick de Vries) 
  • Pinksterbloem 32 (Egbert Kraal)
  • ’t Spiek 26 (Hanneke de Wit)

Het goede doel : een nieuwe duo-fiets

Het duo-fietsen is begonnen om eenzame ouderen of mensen met een lichamelijke beperking die niet meer zelfstandig kunnen fietsen de mogelijkheid te bieden om lekker te bewegen en de natuur in te gaan. Op de duofiets zitten de fietsers naast elkaar in plaats van achter elkaar. De deelnemers kunnen zelf bepalen of ze meetrappen of niet. 

Voorheen werd dit project gesteund door het Rode Kruis. Eind 2017 is dit opgepakt door Stichting Duofiets in Beilen. Voor het onderhoud en de stalling van de fietsen is zij afhankelijk van giften. Na zes jaar intensief gebruik van de fietsen gemaakt te hebben, zijn op dit moment nieuwe fietsen nodig. Kosten € 8.000,-.

Als fiets-loopgroep wilden wij graag een steentje bijdragen zodat dit mooie project voortgezet zou kunnen worden. Vorig seizoen waren er al verschillende acties. Oliebollenactie bij de fam. Wiegers, collecte na de musical Jozef. Er lagen nog een aantal activiteiten in de planning. Echter deze hebben wij moeten afgelasten. Dit seizoen is het nog steeds lastig om iets te organiseren. Toch hebben we gemeend om iets te organiseren, daarom deze Kerstzegelactie 

Voor meer informatie: duofiets@pgbeilen.nl of (0593)  52 27 61.

Contact

Bezoekadres

Witte Valkenstraat 4
9411 LG Beilen

Postadres

Postbus 155
9410 AD Beilen

Contactformulier

Agenda