Volg de zondagse erediensten online

Alle erediensten voorlopig alleen digitaal
De kerkenraad heeft naar aanleiding van de verlengde lockdown en de PKN richtlijnen besloten dat de kerkdiensten en andere kerkelijke activiteiten online blijven tot in ieder geval 15 maart.

Een spoor van liefde | zondag 7 maart

Liturgisch bloemschikken in de veertigdagentijd

De 3e zondag : Ik ben de weg , de waarheid en het leven:  Johannes 14: 1-7

Stap voor stap op weg naar Pasen. De boomstronkjes rondom het hart verbeelden de 7 zondagen (stappen)  op weg naar Pasen.  
Deze zondag is het derde vaasje in Hijken gevuld met buxus, hazelaar en witte anemoon symbool voor waarheid en nieuw leven. De weg loopt door het midden met daarop hartjes en klimop rondom het grote hart als symbool van oneindige liefde. Iedere week komt er zo een stapje bij.

Zondag ziet u in de eredienst wat de liturgische bloemschikkers van Beilen ervan gemaakt hebben. Zij hebben er, dat kan ik vast verklappen, ook in meegenomen dat Jezus zegt dat hij een woning voor ons gaat klaarmaken bij de Vader in de hemel. En aangezien het lente is: we zetten er een vogelnestje bij!

Heeft u zelf een goed idee bij de tekst?  We laten ons graag verrassen en op de website, op Scipio en Facebook zetten we graag jullie eigen verbeelding erbij. Dus kom maar binnen met uw foto’s!

Muziek in de 40-dagentijd | Theo Havinga

De 40-dagentijd. Dat is de periode voor het Paasfeest. Wereldwijd is het een periode van inkeer en bezinning.

Het muzikale hoogtepunt van deze periode van het lijden en sterven van de Here Jezus voor Theo Havinga, voorganger van de Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) de Ark, is een Koraal van Bach. 'O Mensch bewein dein Sünde groß'

Hij vertelt waarom. 

Tijdens de 40-dagentijd proberen de voorgangers van de verschillende geloofsgemeenschappen in Beilen iedere woensdag met muziek een hart onder de riem steken.

Een spoor van liefde | zondag 28 februari

Liturgisch bloemschikken in de veertigdagentijd

De 2e zondag komt het verhaal uit Johannes 13: 1-17, de voetwassing. We hebben gedacht aan witte bloemen, symbool voor schoon worden, vaasjes met water, en een handdoek.

In Hijken is er al een schikking klaar. Daar wordt per zondag een boomstammetje ‘geschikt’, nu met een flesje water en een blauwe chenille-draad. Ook is er bij ieder stammetje en verteld verhaal een voetje voor de voetstappen die we zetten door deze periode heen. In een spoor van liefde. Zondag ziet u in de eredienst wat de liturgische bloemschikkers van Beilen ervan gemaakt hebben.

We plaatsen er foto’s van op de website, op Scipio en Facebook. Dus kom maar binnen met uw foto’s!

Muziek in de 40-dagentijd | Martin Sloots

De 40-dagentijd. Dat is de periode voor het Paasfeest. Wereldwijd is het een periode van inkeer en bezinning.

Martin Sloots, voorganger van de Nardus, laat 'Een korrel graan' van Elly en Rikkert horen.
Hij vertelt waarom hij aan deze muziek dacht in deze periode. 

Tijdens de 40-dagentijd proberen de voorgangers van de verschillende geloofsgemeenschappen in Beilen iedere woensdag met muziek een hart onder de riem steken.

Schikkingen met 'Een spoor van liefde'

Deze veertigdagentijd staan we stil bij ‘een spoor van liefde’. Daar hoort een schikking bij in de kerk, bij de kinderen van de nevendienst thuis, ook thuis gaan we aan de slag.

In de scipio-app staan al een paar mooie creaties. Ga hiervoor naar het menu en kies dan 'Foto's'.
We zien ook graag wat u/jij ervan maakt! Hoe veelkleuriger hoe leuker…! Stuurt u uw foto ook?

Een spoor van liefde

Liturgisch bloemschikken in de veertigdagentijd

Komende zondagen zullen we als gemeente de 7 zondagen van de veertigdagentijd stil staan bij ‘een spoor van liefde’. Daar hoort een schikking bij in de kerk, bij de kinderen van de nevendienst thuis, maar we hopen dat iedereen thuis ook aan de slag gaat.

Het basismateriaal (hieronder) wordt iedere zondag anders ingezet bij het maken van een verbeelding bij het verhaal van de zondag. En iedere zondag wordt er een extra waxinelichtje aangestoken. Dat wordt uiteindelijk een ‘spoor’ – en de verhalen gaan allemaal over vormen van liefde. Als u meedoet gaat dat verhaal in de huiskamers ook een week mee.
We zien graag wat u/jij ervan maakt! Hoe veelkleuriger hoe leuker…!

Muziek in de 40-dagentijd | Helene Westerik

Op woensdag 17 februari is het aswoensdag en begint de 40-dagentijd. Dat is de periode voor het Paasfeest. Wereldwijd is het een periode van inkeer en bezinning.

Helene Westerik, voorganger van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Midden-Drenthe, laat 'A Frozen Flower' van 'Secret Garden' horen.
Zij vertelt waarom deze muziek voor haar zo past in deze tijd.

Tijdens de 40-dagentijd proberen de voorgangers van de verschillende geloofsgemeenschappen in Beilen iedere woensdag met muziek een hart onder de riem steken.

Muziek in de 40-dagentijd

Voorgangers Beilen steken inwoners van Midden Drenthe hart onder de riem 

Zeven weken lang op woensdag laten de voorgangers uit Beilen muziek horen die hij of zij bij deze tijd vindt passen. In een filmpje legt hij/zij ook uit waarom. Hiermee willen zij de inwoners van Midden Drenthe inspireren en een hart onder de riem steken in deze coronatijd.

Op woensdag 17 februari is het aswoensdag en begint de 40-dagentijd. Dat is de periode voor het Paasfeest. Wereldwijd is het een periode van inkeer en bezinning. Gewoonlijk zijn er in de Beiler kerkgenootschappen vieringen en activiteiten om daar extra bij stil te staan, maar dat is in deze periode lastig.

Met de filmpjes proberen de voorgangers van de verschillende geloofsgemeenschappen in Beilen op een andere manier invulling te geven aan deze tijd van het jaar.

Actiemaand voor de voedselbank Beilen 

Van 14 februari tot en met 13 maart verdubbelt de diaconie iedere euro die bij haar binnenkomt voor de voedselbank in Beilen.
Als u een geldbedrag voor de voedselbank stort op de rekening van de diaconie, dan verdubbelen wij dat bedrag (tot maximaal 4000 euro) en maken het aan het einde van de actieperiode over naar de voedselbank in Beilen.

De voedselbank streeft ernaar wekelijks gezond en gevarieerd eten te geven aan mensen die het niet hebben.
We zamelen als kerken in Beilen iedere week voedsel in, maar er is ook behoefte aan financiële steun. Van dat geld koopt de voedselbank namelijk voedsel dat te weinig binnenkomt vanuit donaties.
Onder andere door de coronacrisis is de vraag bij de voedselbank toegenomen en bovendien stagneert de toevoer vanuit de supermarkten. De nood is daardoor hoger dan ooit en daarom heeft de diaconie besloten de voedselbank in Beilen te steunen. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL36RABO0306582457 onder vermelding van ‘actie voedselbank’.

Natuurlijk kunt u ook nog altijd voedsel doneren.
Voor het brengen van boodschappen is er elke woensdag gelegenheid in het Valkenhof (zij-ingang bij het Kerkelijk Bureau) van 9.30 uur tot 11.30 uur. Er staan kratten waarin u uw spullen kunt leggen. 

Contact

Bezoekadres

Witte Valkenstraat 4
9411 LG Beilen

Postadres

Postbus 155
9410 AD Beilen

Contactformulier

Agenda