Diaconale ondersteuning

Mensen in financiële nood (leden van de gemeente en er buiten) kunnen aankloppen bij de diaconie. Er wordt dan samen met de aanvrager gekeken wordt naar de mogelijkheden van financiële ondersteuning vanuit de kerk of eventueel vanuit de burgerlijke gemeente.

Agenda