Predikanten en Pastores

Toon #
Naam Positie Telefoon Woonplaats
Ds. J. (Joanne) Greving Predikant Wijk Noord (0593) 75 08 16 Beilen
Ds. P. (Patrick) de Vries Predikant wijkgemeente Hijken/Hooghalen en ouderenpastoraat (0593) 75 08 16 Beilen
Mw. A. (Alja) Streutker Tijdelijk medewerker pastoraat Wijk Zuid/West (0593) 52 48 42 Beilen
Ds. M.M. (Magda) Hazeleger Predikant Wijk Zuid/Oost (0593) 76 90 36 Beilen

Agenda