Beheerscommissie

Toon #
Naam Positie Telefoon Woonplaats
Egbert Koops Voorzitter 06 54368181
Jan Willem Thurkow Secretaris 543654
Henk Horstink Lid 526181
Harry Hunse ouderling-kerkrentmeester 0650217853
Roelof Kwint Beheer Wilhelmina zalencentrum 522767
Hennie Zwiers Beheerder Valkenhof 522713

Agenda