jodendom en christendom

De Israëlzondag, 1e zondag van oktober, wordt voorbereid door deze werkgroep. Daarnaast worden er suggesties gedaan om aandacht te besteden aan de verhouding jodendom en christendom.

Toon #
Naam Positie Telefoon Woonplaats
Lidy Vloo 524267
Ineke Thurkow 543654
Margriet Volders 522250

Agenda