Brief/Petitie voor Griekse vluchtelingen

De kerkenraad vraagt aandacht voor de vluchtelingensituatie in Griekenland.
Door veel petities te sturen aan de Vaste Commissie voor Justitie en Veiligheid hopen we invloed te kunnen uitoefenen op de politiek. Om er op aan te dringen vluchtelingkinderen vanuit Griekenland naar Nederland te halen. 

Helpt u mee?
Het maakt indruk als er veel brieven/petities gestuurd worden. Daarom de vraag de brief te downloaden, de datum en uw eigen naam en adres in te vullen en vervolgens naar de commissie te sturen. De petitie kan ook gemaild worden, dit kan naar cie.jv@tweedekamer.nl

Een kleine moeite wat hopelijk veel te weeg brengt.

Kerkenraad PG Beilen-Hijken-Hooghalen

Download de brief : Petitie Vluchtelingen Griekenland

Contact

Bezoekadres

Witte Valkenstraat 4
9411 LG Beilen

Postadres

Postbus 155
9410 AD Beilen

Contactformulier

Agenda