Alle erediensten alleen digitaal en zonder zanger(s)

De kerkenraad heeft naar aanleiding van de verlengde lockdown en de PKN richtlijnen besloten dat de kerkdiensten en andere kerkelijke activiteiten online blijven tot in ieder geval 15 maart.

Daarnaast adviseert PKN de gemeenten dringend niet te zingen tijdens de kerkdienst. Dat advies is vanwege de aanwezigheid van de besmettelijke Britse Corona variant en de situatie in twee gemeenten waar zingen een bron van besmetting is geweest.
Het dagelijks bestuur heeft besloten dit advies over te nemen. Dat betekent dat er niet gezongen wordt met 1 of meer zangers tot 9 februari. Er kan nog wel muziek gespeeld worden (geen blaasinstrument).

Contact

Bezoekadres

Witte Valkenstraat 4
9411 LG Beilen

Postadres

Postbus 155
9410 AD Beilen

Contactformulier

Agenda