Online ontmoeting op kerstavond

‘Kerst in het dorp’

Alles gaat anders dit jaar, zo ook de traditionele kerstvieringen op kerstavond. De Protestantse kerk Beilen-Hijken-Hooghalen heeft een sfeervolle digitale kerstontmoeting gemaakt voor alle inwoners van Beilen en omliggende dorpen. Deze ontmoeting ‘Kerst in het dorp’ is op 24 december vanaf 19.00 uur te volgen via www.pgbeilen.nl

Kerstwensen uit het dorp
Bijzonder in de uitzending zijn de kerstwensen van bekende en minder bekende mensen uit Beilen en omgeving. “Om te laten zien en horen dat we elkaar - in alle ingewikkeldheid van dit jaar - niet loslaten, maar moed willen in spreken,” aldus dominee Magda Hazeleger, namens de Protestantse kerk.  

Thema ‘Hoop’
Nog meer dan ooit staat kerstavond dit jaar in het teken van ‘hoop’. Hoop op nieuw leven, op licht in de duisternis na een bewogen jaar. Het kerstevangelie wordt door burgemeester Mieke Damsma voorgelezen, er speelt een delegatie uit het Beiler Harmonie Orkest en de jeugdafdeling van AMDG, er zingen jonge kinderen in een engelenkoor, er is een bijdrage uit de Katholieke Kerk, en de Protestantse gemeente zorgt voor een muzikaal kerstverhaal uit de Engelse traditie en een lied. 

Brief/Petitie voor Griekse vluchtelingen

De kerkenraad vraagt aandacht voor de vluchtelingensituatie in Griekenland.
Door veel petities te sturen aan de Vaste Commissie voor Justitie en Veiligheid hopen we invloed te kunnen uitoefenen op de politiek. Om er op aan te dringen vluchtelingkinderen vanuit Griekenland naar Nederland te halen. 

Helpt u mee?
Het maakt indruk als er veel brieven/petities gestuurd worden. Daarom de vraag de brief te downloaden, de datum en uw eigen naam en adres in te vullen en vervolgens naar de commissie te sturen. De petitie kan ook gemaild worden, dit kan naar cie.jv@tweedekamer.nl

Een kleine moeite wat hopelijk veel te weeg brengt.

Kerkenraad PG Beilen-Hijken-Hooghalen

Download de brief : Petitie Vluchtelingen Griekenland

Kerstzegelactie voor een duo-fiets

De fiets-loopgroep brengt de komende periode graag uw kerstkaarten rond in Beilen, Hijken, Hooghalen, Spier, Wijster en Drijber. De opbrengst (porto-kosten) is bestemd voor een nieuwe duo-fiets. Op deze manier hopen wij zelf fietsend en lopend in vorm te blijven. U steunt bij al uw kerst- en nieuwjaarswensen ook nog eens een goed doel!

Hoe werkt het?

Lever uw kerstkaarten in bij 1 van de afgiftepunten (zie hieronder). U kunt de portokosten (aantal kaarten x 50 eurocent) in een envelop bij uw kaarten doen. Of het bedrag overmaken op rekeningnummer NL08 RABO 0373716176 (o.v.v. kerstzegelactie Duofiets). Wij plakken een zegel op de kaart en brengen deze de volgende week rond. Vanaf 9 december is er iedere week één lichting. De laatste lichting is op maandag 21 december.

Adventproject kindernevendienst

Tijdens de adventsperiode gaan wij met de kinderen op expeditie. Wij gaan samen op zoek naar het licht.
De gezinnen die zich voor dit project hebben opgegeven krijgen een tas vol met verhalen en de benodigdheden voor de adventknutsels.

Het is een gezamenlijk project van Beilen Hijken en Hooghalen.

Elke adventzondag wordt er een kaarsje gemaakt en op eerste kerstdag een grotere kaars. Ook zo nieuwsgierig hoe het er uit komt te zien? De kinderen mogen hun creatie op de foto zetten en dan zorgen wij ervoor dat het op de beamer komt te staan!

Let op!! De kindernevendienst van zondag 29 november is komen te vervallen!!

Met vriendelijke groet,

Leiding kindernevendienst Beilen Hijken en Hooghalen 

Corona-update | 22 november 2020

Op basis van de RIVM richtlijnen en het PKN advies hanteert het moderamen van de wijkgemeente Beilen voorlopig (tot nadere overheidsberichtgeving) de volgende regels:

  • Maximaal 30 volwassenen in een dienst (exclusief betrokkenen bij de dienst zoals predikant, ambtsdragers enz.)
  • 1, 5 meter afstand houden
  • Geen samenzang
  • Het advies een mondkapje te dragen bij binnenkomst en vertrek

U moet zich nog steeds aanmelden voor de dienst
Naast aanmelden voor een dienst ook het verzoek u af te melden wanneer u onverhoopt niet kunt. Daarmee geeft u ruimte aan iemand anders die op de wachtlijst staat. 

In de wijkgemeente Hijken-Hooghalen verandert er niets.

Enquete

Er is een enquête rondgestuurd aan iedereen in de ledenadministratie waar een e-mailadres van bekend is. Er zijn al behoorlijk veel reacties binnen. Fijn dat u meeleeft en meedenkt!

Met deze enquête willen we graag van u weten hoe u omgaat met Corona en dan met name in relatie tot uw geloofsbeleving en kerk-zijn. Ook staan er een aantal vragen in over het kerkblad en onze website. Als u het nog niet heeft ingevuld dan hopen wij dat u dit alsnog wilt doen.

U kunt de enquete niet meer invullen.

Daniel centraal bij de GGG

Daniël centraal bij de GGG

In de eerste zes hoofdstukken van het boek Daniël lezen wij de geschiedenis van Daniël die als jonge balling uit Jeruzalem in Babel komt. Hij blinkt uit in wijsheid en krijgt een hoge positie bij verschillende koningen.

Het tweede deel van het boek Daniël beschrijft de visioenen over de toekomst die Daniël ontving van God. 

Welke lessen kunnen wij leren van het leven van Daniël en zijn visioenen? Deze en andere vragen zullen besproken worden tijdens de GGG.

Durf jij een Daniël te zijn? Doe jij ook mee?

Dienst bijwonen in De Antenne

U kunt de dienst in de wijkgemeente Hijken-Hooghalen bijwonen.

Opgave vooraf via Scipio app of scriba:
Wanneer u een dienst wilt bijwonen, kunt u zich van tevoren opgeven via de Scipio app of bij de scriba, Aaltje Aaja Dijkstra tel. 06-51897404 ('s avonds na 18.00 uur), via whatsapp of email: kerkenraad-hh@pgbeilen.nl.

Opgave kan in de week voorafgaand aan de dienst tot en met vrijdag.

Wanneer u een dienst in de kerk wilt bijwonen blijft het belangrijkste uitgangspunt om uw eigen gezonde verstand te gebruiken. Bij gezondheidsklachten dus thuis blijven. Daarnaast volgen we de richtlijnen van het RIVM. Er wordt in de dienst niet gezongen.

Wilt u het gebruiksplan t.a.v. de gang van zaken van de diensten doorlezen, kijk dan hier.

Online diensten Pauluskerk via YouTube

De eredienst in de Pauluskerk kunt u ook via YouTube volgen.  De uitzendingen wordt rechtstreeks uitgezonden. Kijk op http://www.youtube.com/channel/UC0I2KlatzssERrwEfnpKUeA/  en abonneer u op ons kanaal.

De livestream via Facebook is gestopt.

Goed om te weten
YouTube heeft een streng copyrightbeleid: Het is mogelijk dat niet alle liederen hoorbaar zijn. Youtube kan het geluid stil zetten. U kunt wachten tot het lied is afgelopen, dan ziet u weer beeld.

Het kerkelijk bureau weer open op maandag

Vanaf maandag 8 juni is het kerkelijk bureau weer iedere maandag open vanaf 9.30 uur tot 11.30 uur. De woensdag blijft nog gesloten. 

We hebben de benodigde maatregelen getroffen om u te kunnen ontvangen 
Er hangt een spatplaat boven de balie en er mag max. 1 persoon in het kerkelijk bureau. U kunt wachten in het halletje voor het kerkelijk bureau op 1,5 meter afstand van elkaar. 

Contact

Bezoekadres

Witte Valkenstraat 4
9411 LG Beilen

Postadres

Postbus 155
9410 AD Beilen

Contactformulier

Agenda