Maak je eigen broodhaantje en palmpaasstok

Maak je eigen broodhaantje. Bijvoorbeeld met behulp van dit recept. 
(Het recept staat ook op de pagina's speciaal voor de kinderen)

Stuur je foto naar ds. Magda Hazeleger
Heb je je paasstok klaar? Maak dan een leuke foto van de gemaakte palmpaasstok (het liefst met je kind erbij). Stuur deze foto naar ds. Magda Hazeleger: via magda.hazeleger@yahoo.com. De foto's worden gebruikt tijdens de Palmpasendienst op zondag 5 april. 

Daarom graag uiterlijk donderdag 2 april de foto’s versturen! Wil je de namen van de kinderen erbij zetten?

Veel plezier!

Palmpasen 5 april 2020

Dit jaar gaat alles een beetje anders, dus ook Palmpasen. Maar natuurlijk laten we dit niet zomaar voorbij gaan. Het zou fijn zijn als u als ouder thuis in de week voor Palmpasen hier alvast wat aandacht aan besteedt en met uw kinderen een palmpaasstok gaat maken. Deze hoeft er natuurlijk niet precies zo uit te zien als anders.

Gebruik de materialen die u hebt, en wees een beetje flexibel en creatief. Dan krijgen we vast prachtige stokken.

 
Groeten,
namens de leiding van de kindernevendienst,
Anneliek, Gea en ds Magda Hazeleger

Online kerkdiensten op verschillende manieren

Vanuit kerkomroep.nl en kerkdienstgemist.nl ontvingen we informatie over het uitzenden van de kerkdiensten. Live uitzendingen vergen standaard al veel capaciteit. Daarnaast zijn er veel meer kijkers dan voorheen. Voor de live uitzendingen is extra capaciteit beschikbaar gesteld, maar ook dat kent zijn grenzen.

PG Beilen-Hijken-Hooghalen heeft een abonnement voor maximaal 50 kijkers die de beelduitzending gelijktijdig live kunnen volgen. Voor Hijken-Hooghalen is dat aantal iets naar boven bijgesteld. Men geeft aan, dat het aantal gelijktijdige kijkers bij een live uitzending tot dat aantal wordt beperkt. Voor live audio ontvangst is er geen beperking. Dus alleen luisteren kan altijd. Het achteraf bekijken van een opgenomen kerkdienst kent ook geen beperking in aantal gelijktijdige kijkers.

U heeft meer kans de dienst live te kunnen volgen als u de app van de betreffende website downloadt.

Er is nu ook een speciale Facebook-pagina aangemaakt voor onze kerkdiensten
U kunt de online dienst ook live volgen of terugkijken via  https://www.facebook.com/PGBeilenLive/

Corona update 25 maart 2020

De maatregelen gelden voor wijkgemeente Beilen en wijkgemeente Hijken-Hooghalen

Alle geplande activiteiten gaan niet door, m.u.v. Gewijde Ruimte. De gebruikelijke deelnemers (een heel kleine groep) blijft de woensdagen bij elkaar komen voor gebed met in acht neming van alle maatregelen van de overheid. Ook de weekopening in het Spectrum gaat tot nader orde niet door.

Erediensten
De komende ochtend-erediensten t/m 5 april zullen kortere erediensten worden met eigen predikant en muziek. Er zal 1 ambtsdrager aanwezig zijn. U wordt wederom uitgenodigd de dienst digitaal of via kerktelefoon mee te maken.

Stille week
In de stille week zijn er voor wijkgemeente Beilen 's avonds om 18.30 uur iedere avond, vanaf zondag (palmpasen), korte meditaties vanuit de Pauluskerk. In de wijkgemeente Hijken-Hooghalen is op Witte Donderdag en Goede Vrijdag een viering om 19.30 uur. U kunt deze vieringen via de gebruikelijke kanalen volgen.

Dag van nationaal gebed

Met deze dag willen de organisaties mensen de kans geven om in gebed hun zorgen en ongerustheid neer te leggen bij God en zegen te vragen voor het werk van ieder die in deze onzekere tijden zorg draagt voor anderen.

Op woensdag 18 mrt, 25 mrt en 1 april, op drie momenten op de dag (om 9.00 uur, 12.00 uur en 15.00 uur) houdt een predikant of voorganger een inleiding via een livestream op nationaalgebed.nl. Vervolgens is er tijd voor gebed, voor het online delen van gebedspunten en onderlinge verbinding via sociale media door middel van hashtags. Om 19.00 uur wordt de dag via de livestream afgesloten.

Bereikbaarheid van het kerkelijk bureau

Het kerkelijk bureau is tot in ieder geval 6 april 2020 alleen te bereiken op onderstaande manieren:

Vanwege de overheidsrichtlijnen rond het corona virus is besloten het bureau fysiek te sluiten. De medewerkers werken vanaf huis. Contact:

  • Bellen naar het gewone telefoonnummer van het kerkelijk bureau: 0593-523201. Dit nummer is doorgeschakeld, dus er wordt opgenomen.
  • Schrijven kan ook naar Postbus 155, 9410 AD Beilen

We hopen op begrip van uw kant.

Namens de kerkenraad, Gerard Glastra

De ochtend-eredienst online terugkijken en luisteren

De ochtend-eredienst van zondag 15 maart in Beilen kunt u hier terugkijken.

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10960

Kijk en luister alle diensten terug via kerkomroep.nl (Beilen) of kerkdienstgemist.nl (Hijken-Hooghalen).

In Hooghalen (15 en 29 maart) later op de dag i.v.m. ontbreken internetverbinding in de kerk. In de eredienst waren alleen de ambtsdragers, als vertegenwoordigers van de gemeente, aanwezig. Het heilig avondmaal is door hen in ontvangst genomen.

Contact

Bezoekadres

Witte Valkenstraat 4
9411 LG Beilen

Postadres

Postbus 155
9410 AD Beilen

Contactformulier

Agenda