Spreken over het levenseinde

Rond het levenseinde heersen veel vragen. Het valt niet mee om die vragen onder ogen te zien en er met naasten over te praten, maar dat is wel belangrijk. Hoe kijken we aan tegen goede zorg als het einde nadert? Hoe gaan we om met vragen over euthanasie? Wat doet het met ons dat er wordt gesproken over ‘voltooid leven’? En hoe gaan we daar als gelovige mensen mee om?

Een avond met uitleg over deze onderwerpen én genoeg ruimte voor vragen en gesprek.

Joke van Beveren is kerkelijk werker in o.a. Assen en ds. Elly Veldman ouderenpastor te Assen.

U bent welkom op dinsdag 19 maart om 20.00 uur in het Wilhelmina Zalencentrum

Afscheidsweekend Ds. R. Veldman

 

Ds. R. Veldman heeft onlangs aangekondigd dat hij onze gemeente gaat verlaten.  Hij gaat een nieuwe uitdaging aan in Balkbrug. In de  elf jaren dat ds.  Veldman actief was heeft hij een goede band met de gemeente opgebouwd. Hij was op velerlei manieren betrokken in onze gemeente.
We willen als gemeente dan ook op passende wijze afscheid nemen van ds. Veldman en zijn familie.

Akoestiekmeting in de stefanuskerk

Dinsdag 29 januari om 19.30 uur in het Wilhelmina Zalencentrum

U bent van harte uitgenodigd voor een informatieve avond over Kerkakoestiek. Jan Bril (professional in zaalakoestiek, elektro-akoestiek en design met veel specifieke ervaring) geeft eerst een inleiding over Kerkakoestiek in het algemeen.
Na de pauze gaat hij specifiek in op de akoestiek van de Stefanuskerk.

Waarom die lege stoel, met daarop een knuffel?

Een lege stoel voor een kind
Met deze lege stoel met een knuffel laten we onze trokkenheid zien bij de kinderen die nog streeds geen kinderpardon hebben gekregen. Het is een zichtbaar teken dat op die stoel een van de kinderen had moeten zitten die nu niet voor het kinderpardon in aanmerking komen. Door INLIA en de Raad van Kerken wordt een oproep gedaan aan de kerken hier aandacht aan te schenken. Ook onze gemeente heeft hier gehoor aan gegeven.

Waarom u moet inloggen op deze website

Vanaf maandag 5 november zijn Contactbrieven en Op weg alleen te lezen voor geregistreerde gebruikers.

Ook onze website moet voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit zal zijn uitwerking hebben op artikelen en documenten met privé gegevens van de leden van onze gemeente. Wanneer u deze artikelen of documenten wilt lezen of downloaden zult u daarom moeten inloggen. Wanneer u nog geen inlogcodes hebt kunt u zich registreren. Registreren is alleen mogelijk voor leden van onze gemeente. 

Wijziging banknummers College van Kerkrentmeesters

Via SKG (onze kerkelijke bank) kregen we te horen dat onze banknummers gaan wijzigen per 1 november. De nieuwe banknummers krijgen de code van de Rabobank (RABO). SKG had voorheen een contract met van Lanschot Bankiers maar heeft nu, door omstandigheden, een nieuw contract met de Rabobank moeten sluiten. Daardoor veranderen alle banknummers die via SKG lopen.

Contact

Bezoekadres

Witte Valkenstraat 4
9411 LG Beilen

Postadres

Postbus 155
9410 AD Beilen

Contactformulier

Agenda