De zondagse erediensten online

Eredienst wijkgemeente Beilen
Vanaf 5 oktober hanteren we de volgende regels:* Maximaal 30 volwassenen in een dienst (exclusief betrokkenen bij de dienst zoals predikant, ambtsdragers enz.)* 1, 5 meter afstand houden* Geen samenzang* Het advies een mondkapje te dragen bij binnenkomst en vertrek
Aanmelden kan op 3 manieren:

 1. Via de Scipio-app, hierop kunt u zichzelf aanmelden, maar ook uw partner en gezinsleden.
  In het hoofdmenu klikken op: -aanmelden diensten, - de betreffende datum in de agenda, -datum en dienst komt onder de agenda in beeld, -klik hierop en u komt in het aanmeldscherm.
 2. Aanmelden via E-mail. Mailen naar: aanmelden@pgbeilen.nl (vermeld uw naam en adres en met wie u komt)
 3. Aanmelden per Telefoon (na 18.00 uur) of whatsapp: U kunt bellen/appen naar het speciale nummer:06  8336 9919 (vermeld uw naam en adres en met wie u komt)
 4. Als u na aanmelding besluit om zich toch weer af te melden, wilt u dit dan graag doorgeven via Scipio app (vinkje uitzetten) of de andere mogelijkheden?
 5. Het heeft de voorkeur om u via de Scipio app aan te melden, dan ziet u direct of er nog plaatsen beschikbaar zijn. De opgaves worden bijgehouden en deze lijst wordt bewaard. In het kader van de privacy wetgeving vermelden we dat bij deze.

Eredienst wijkgemeente Hijken/Hooghalen
U kunt de dienst bijwonen. U kunt zich van tevoren (t/m vrijdag) opgeven via de Scipio app of bij de scriba, Aaltje Aaja Dijkstra tel. 06-51897404 ('s avonds na 18.00 uur), via whatsapp of email: kerkenraad-hh@pgbeilen.nl.

Beilen en Jeruzalem, wat bindt ons?

Onderwerp:  Beilen en Jeruzalem, wat bindt ons?

Spreker: Drs. Jacob Keegstra 

Datum en tijd: 29 oktober 2020, 20.00 uur

Plaatst:  Online via www.kerkomroep.nl , Pauluskerk, Beilen

“Israël maakt Bijbellezen weer spannend. Veel mensen vinden het lezen van de Bijbel saai, vooral het Oude Testament. Als je de verhalen in het perspectief van Israël leest, wordt dit heel anders. Dan komt het Woord tot leven,” aldus Drs. Keegstra.

Drs. Keegstra wil de Bijbel openen en ons het verhaal over Jeruzalem vertellen; hoe God ons al vanaf Abraham, David en Jezus met Jeruzalem confronteert. We zien uit naar de komst van de Vredevorst, die zal gaan zitten op de troon van Zijn vader David, te Jeruzalem. We weten uit de Bijbel dat het wereldgebeuren uiteindelijk toegespitst zal worden op de strijd rond Jeruzalem. Vormen de huidige ontwikkelingen het voorspel op deze strijd? 

Drs. Jacob Keegstra studeerde af aan de HTS als ingenieur Weg en Waterbouw en studeerde en doceerde economie en filosofie. Vervolgens studeerde hij theologie en volgde een predikantenopleiding van de Hervormde kerk. Sinds 1999 is hij de voorzitter van de Nederlandse afdeling van de International Christian Embassy Jerusalem (ICEJ) en een bekend spreker en bijbelleraar over Israël.

Corona-update | 5 oktober 2020

De regels voor het houden van kerkdiensten zijn sinds 5 oktober aangescherpt.

Op basis van de RIVM richtlijnen en het PKN advies hanteert het moderamen van de wijkgemeente Beilen voorlopig (tot nadere overheidsberichtgeving) de volgende regels:

 • Maximaal 30 volwassenen in een dienst (exclusief betrokkenen bij de dienst zoals predikant, ambtsdragers enz.)
 • 1, 5 meter afstand houden
 • Geen samenzang
 • Het advies een mondkapje te dragen bij binnenkomst en vertrek

U moet zich nog steeds aanmelden voor de dienst
Naast aanmelden voor een dienst ook het verzoek u af te melden wanneer u onverhoopt niet kunt. Daarmee geeft u ruimte aan iemand anders die op de wachtlijst staat. 

In de wijkgemeente Hijken-Hooghalen verandert er niets.

Enquete

Er is een enquête rondgestuurd aan iedereen in de ledenadministratie waar een E-mailadres van bekend is. Er zijn al behoorlijk veel reacties binnen. Fijn dat u meeleeft en meedenkt!

Met deze enquête willen we graag van u weten hoe u omgaat met Corona en dan met name in relatie tot uw geloofsbeleving en kerk-zijn. Ook staan er een aantal vragen in over het kerkblad en onze website. Als u het nog niet heeft ingevuld dan hopen wij dat u dit alsnog wilt doen.

U kunt hier de enquete digitaal invullen.

Daniel centraal bij de GGG

Daniël centraal bij de GGG

In de eerste zes hoofdstukken van het boek Daniël lezen wij de geschiedenis van Daniël die als jonge balling uit Jeruzalem in Babel komt. Hij blinkt uit in wijsheid en krijgt een hoge positie bij verschillende koningen.

Het tweede deel van het boek Daniël beschrijft de visioenen over de toekomst die Daniël ontving van God. 

Welke lessen kunnen wij leren van het leven van Daniël en zijn visioenen? Deze en andere vragen zullen besproken worden tijdens de GGG.

Durf jij een Daniël te zijn? Doe jij ook mee?

Dienst bijwonen in De Antenne

U kunt de dienst in de wijkgemeente Hijken-Hooghalen bijwonen.

Opgave vooraf via Scipio app of scriba:
Wanneer u een dienst wilt bijwonen, kunt u zich van tevoren opgeven via de Scipio app of bij de scriba, Aaltje Aaja Dijkstra tel. 06-51897404 ('s avonds na 18.00 uur), via whatsapp of email: kerkenraad-hh@pgbeilen.nl.

Opgave kan in de week voorafgaand aan de dienst tot en met vrijdag.

Wanneer u een dienst in de kerk wilt bijwonen blijft het belangrijkste uitgangspunt om uw eigen gezonde verstand te gebruiken. Bij gezondheidsklachten dus thuis blijven. Daarnaast volgen we de richtlijnen van het RIVM. Er wordt in de dienst niet gezongen.

Wilt u het gebruiksplan t.a.v. de gang van zaken van de diensten doorlezen, kijk dan hier.

Online diensten Pauluskerk via YouTube

De eredienst in de Pauluskerk kunt u ook via YouTube volgen.  De uitzendingen wordt rechtstreeks uitgezonden. Kijk op http://www.youtube.com/channel/UC0I2KlatzssERrwEfnpKUeA/  en abonneer u op ons kanaal.

De livestream via Facebook is gestopt.

Goed om te weten
YouTube heeft een streng copyrightbeleid: Het is mogelijk dat niet alle liederen hoorbaar zijn. Youtube kan het geluid stil zetten. U kunt wachten tot het lied is afgelopen, dan ziet u weer beeld.

Het kerkelijk bureau weer open op maandag

Vanaf maandag 8 juni is het kerkelijk bureau weer iedere maandag open vanaf 9.30 uur tot 11.30 uur. De woensdag blijft nog gesloten. 

We hebben de benodigde maatregelen getroffen om u te kunnen ontvangen 
Er hangt een spatplaat boven de balie en er mag max. 1 persoon in het kerkelijk bureau. U kunt wachten in het halletje voor het kerkelijk bureau op 1,5 meter afstand van elkaar. 

Waarom u moet inloggen op deze website

Vanaf maandag 5 november zijn Contactbrieven en Op weg alleen te lezen voor geregistreerde gebruikers.

Ook onze website moet voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit zal zijn uitwerking hebben op artikelen en documenten met privé gegevens van de leden van onze gemeente. Wanneer u deze artikelen of documenten wilt lezen of downloaden zult u daarom moeten inloggen. Wanneer u nog geen inlogcodes hebt kunt u zich registreren. Registreren is alleen mogelijk voor leden van onze gemeente. 

Contact

Bezoekadres

Witte Valkenstraat 4
9411 LG Beilen

Postadres

Postbus 155
9410 AD Beilen

Contactformulier

Agenda